Rok Logo_wo
Social

TRADYCJA WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH sięga, prawdopodobnie czasów pogańskich. Pierwsza znana wzmianka o wróżbach andrzejkowych, pojawiła się w 1555 roku. Wiadomo, iż wróżby te odbywały się w wigilię św. Andrzeja. Patronem tego dnia jest Św. Andrzej z Galilei. Z zawodu rybak, później podróżnik. Życie zakończył na krzyżu. Imię Andrzej pochodzi z greckiego, oznacza siłę i odwagę. Wróżby andrzejkowe, od początku miały na celu, jak dziewczęta mają poznać kandydata na męża. Gdy powstawała ta tradycja, wieczorem w wigilię imienin Andrzeja, spotykały się panny. Kobiety zamężne nie brały w tym udziału, ponieważ ich los, był już przesądzony. Wierzono, że przyszłość objawiają duchy, które zstępują na ziemię. Uważano, aby w obrzędach nie brały udziału kobiety w błogosławionym stanie, ponieważ duchy mogłyby zaszkodzić dziecku. Kawalerowie nie brali udziału w andrzejkowych wróżbach, ponieważ mieli swój własny wieczór. Mężczyźni wróżyli sobie w noc poprzedzającą dzień Św. Katarzyny - męczennicy, który przypadał na 25 dzień miesiąca.

B_czytaj_dalej B_sprawdz
Wróżby które sami możecie wykonać w domu:
KRĄG SZCZĘŚCIA

Dziewczyny poszukujące wiedzy o terminie swojego zamążpójścia, mogą poprosić jednego ze swoich wspólnych znajomych, aby stał się ich wskazującym, zdając się na los, oraz jego przeczucie. Aby dokonać tej wróżby, dziewczyny stają w kole, a chłopiec w środku, pomiędzy nimi, z zawiązanymi oczami. Należy nim zakręcić kilkakrotnie, tak aby stracił na chwilę orientację w kierunkach, gdzie która dziewczyna stoi, i aby mógł zdać się całkowicie na swoją intuicję, pozbawiając się osobistych sympatii i antypatii. W ten sposób wróżba będzie najtrafniejsza. Udając się wtedy w kierunku dziewczyny, wywróży jej jako pierwszej, z kręgu wszystkich uczestniczących we wróżbie, wyjście za mąż.

Copyright © 2010-2020, wrozbyonline.pl