Wróżby które sami możecie wykonać w domu: KRĄG SZCZĘŚCIA

Dziewczyny poszukujące wiedzy o terminie swojego zamążpójścia, mogą poprosić jednego ze swoich wspólnych znajomych, aby stał się ich wskazującym, zdając się na los, oraz jego przeczucie. Aby dokonać tej wróżby, dziewczyny stają w kole, a chłopiec w środku, pomiędzy nimi, z zawiązanymi oczami. Należy nim zakręcić kilkakrotnie, tak aby stracił na chwilę orientację w kierunkach, gdzie która dziewczyna stoi, i aby mógł zdać się całkowicie na swoją intuicję, pozbawiając się osobistych sympatii i antypatii. W ten sposób wróżba będzie najtrafniejsza. Udając się wtedy w kierunku dziewczyny, wywróży jej jako pierwszej, z kręgu wszystkich uczestniczących we wróżbie, wyjście za mąż.

NASI EKSPERCI

Strona jest zarządzana przez firmę 4C sp. z o.o.
Copyright 1998-2022 © 4C sp. z o.o.