NAJWIĘKSZY SERWIS EZOTERYCZNY W POLSCE
Płeć
Dziedziny
Metody
Sposób kontaktu
Styl porady

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność i dbamy o ochronę danych osobowych naszych klientów. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników naszej Platformy Internetowej przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która dostarcza informacje na temat tego, jakie dane osobowe użytkowników gromadzimy, w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy oraz jakie prawa w związku z tym przysługują użytkownikom i jak obowiązujące przepisy chronią bezpieczeństwo ich danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, aplikacji mobilnych, witryn mobilnych lub innych usług internetowych, lub aplikacji, które dostępne się w ramach Platformy Internetowej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Zapewniamy, że dane osobowe użytkowników Platformy Internetowej będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy oraz, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom Platformy Internetowej realizację obowiązków wynikających z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej „RODO”.

1. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych użytkowników Platformy Internetowej jest:

4C Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Drewniana 7/5, 00-345 Warszawa, REGON 385822985, NIP 5252818955, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000834899, kapitał zakładowy: 50.000 PLN (dalej zwana „Administratorem”)

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem:

 • pisemnie pocztą tradycyjną na ww. adres siedziby Administratora,
 • telefonicznie po numerem telefonu: 22 310 23 50,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@wrozbyonline.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora chrony danych osobowych, z którym można bezpośrednio skontaktować się w celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw poprzez adres e⁠-⁠mail: rodo@wrozbyonline.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. RODZAJ, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Platforma Internetowa oferuje użytkownikom różnego rodzaju usługi, z których można korzystać na różne sposoby. W zależności od tego, czy użytkownik korzysta z naszych usług bez rejestracji Konta czy za pośrednictwem zarejestrowanego przez siebie Konta lub kontaktuje się z nami online, telefonicznie, czy w inny sposób, oraz z jakich usług korzysta, przetwarzane są różne dane z różnych źródeł. Większość z przetwarzanych przez nas danych użytkownik podaje nam sam, korzystając z naszych usług lub kontaktując się z nami, przykładowo gdy się rejestruje i podaje w tym celu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail czy numer telefonu.

Uzyskujemy także techniczne dane urządzeń i dane dostępu, które są rejestrowane automatycznie podczas interakcji użytkownika z naszymi usługami. Mamy tu na myśli informacje zawarte w plikach cookies oraz dane o numerach IP urządzeń, za pomocą których użytkownik korzysta z naszych usług za pośrednictwem Platformy Internetowej. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Platformy Internetowej. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania Platformą Internetową. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usług wysokiej jakości. Platforma Internetowa wykorzystuje również cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Platformy Internetowej.

W razie potrzeby uzyskujemy także dane o użytkownikach od osób trzecich, tj. od dostawców usług płatniczych.

Gdy mówimy o „danych użytkownika”, mamy na myśli dane osobowe. Są to wszystkie informacje, za pomocą których jesteśmy w stanie natychmiast lub w kombinacji z innymi informacjami zidentyfikować użytkownika. Przykłady: imię i nazwisko, numer telefonu, pseudonim lub adres e-mail użytkownika. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia danych osobowych użytkownika z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako dane osobowe. Jeżeli usuniemy dane osobowe z informacji lub pakietu danych dotyczących użytkownika, wówczas pozostałe dane w tym pakiecie danych nie są już traktowane jako dane osobowe (ulegają anonimizacji). Jeżeli prosimy użytkownika o podanie określonych danych, użytkownik może odrzucić naszą prośbę, bowiem to użytkownik decyduje, jakie dane nam przekazuje. W takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli udostępnić użytkownikowi wybranych usług (lub nie będą one dostępne w sposób optymalny).

2.1. Dane osobowe zbierane od użytkowników zarejestrowanych.

Podanie danych użytkownika w Platformie Internetowej jest dobrowolne. Niektóre z danych są jednak potrzebne w procesie realizacji usługi i niepodanie ich, z definicji uniemożliwia częściowe lub pełne skorzystanie z usługi.

Dane zbierane w trakcie procesu zakładania Konta użytkownika:
Podczas rejestracji Konta w Platformie Internetowej w celu korzystania ze świadczonych przez nas usług zbieramy następujące dane użytkownika:

 • IP rejestracji
 • Pseudonim
 • e-mail.

Jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy adres e-mail, za pomocą którego logujesz się do tego serwisu społecznościowego.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych w ramach Konta.

Celem zbierania tych danych jest założenie Konta w Platformie Internetowej, umożliwienie skorzystania z usług dostępnych tylko dla użytkowników zarejestrowanych oraz komunikacja w zakresie ważnych informacji dotyczących Konta użytkownika oraz funkcjonowania Platformy Internetowej, takich jak, np. zmiana regulaminu Platformy Internetowej.

Jeśli nie ukończysz procesu rejestracji Konta, tj. nie dokonasz aktywacji Konta poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zbieramy ww. dane przez okres 30 dni (tyle masz czasu na ukończenie rejestracji).

Dodatkowo, jeśli zaznaczysz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, możemy wysyłać Tobie informacje o promocjach, nowych usługach lub informacje handlowe od naszych zaufanych Partnerów. Listę naszych Partnerów znajdziesz w punkcie 5 niniejszej Polityki Prywatności.

Podstawą przetwarzania ww. danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, a w przypadku dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych - z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda).

Dane potrzebne do realizacji niektórych usług:

 • numer telefonu

Zasada działania usług Telefon, Telefon bez rejestracji Konta oraz Callback opiera się na dobrowolnym podaniu przez Ciebie numeru telefonu. Celem przetwarzania tych danych jest realizacja zamówionej przez Ciebie usługi Telefon, Telefon bez rejestracji, Callback.

Dodatkowo, jeśli zaznaczysz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, możemy wysyłać Tobie informacje o promocjach, nowych usługach lub informacje handlowe od naszych zaufanych Partnerów. Listę naszych Partnerów znajdziesz w punkcie 5. niniejszej Polityki Prywatności.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych na Twój numer telefonu jest odrębną zgodą w odniesieniu do zgody na otrzymywanie informacji handlowych na adres e-mail.

Podstawą przetwarzania ww. danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, a w przypadku dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych - z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda).

Dane umożliwiające personalizację usług (profilowanie):

 • imię
 • data urodzenia
 • płeć

Chcemy dostosowywać treści do naszych użytkowników i polecać produkty, którymi będą zainteresowani. Z tego powodu wykorzystujemy ww. dane osobowe do personalizacji treści i ofert na naszych stronach internetowych. Podstawowym celem zbierania powyższych danych jest dopasowanie usług i treści do Ciebie, tak aby łatwiej i przyjemniej korzystało Ci się z serwisu, np. wyświetlanie horoskopu dopasowanego do Twojego znaku zodiaku. Stale staramy się tworzyć rozwiązania, które zwiększą Twoją satysfakcję z użytkowania serwisu.

Dodatkowo, jeśli zaznaczysz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, możemy dopasować specjalnie do Ciebie (spersonalizować) informacje o promocjach, nowych usługach lub informacje handlowe od naszych zaufanych Partnerów. Listę naszych Partnerów znajdziesz w punkcie 5. niniejszej Polityki Prywatności.

Wyświetlane oferty marketingowe mogą być dobierane według informacji o użytkowniku, które uzyskaliśmy podstawie danych kontaktowych i demograficznych, ulubionych produktów, a także innych danych związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych. Nie prowadzimy jednak w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które niosłoby skutki prawne dla użytkownika.

Podstawą przetwarzania ww. danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda).

Dane zbierane w procesie zawarcia umowy o Newsletter:

 • e-mail

Zawierając z nami umowę na nieodpłatne dostarczanie Newslettera wydawanego w formie elektronicznej podajesz swój adres e-mail. Dane te będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu dostarczania Ci Newslettera, w ramach którego będziesz otrzymywał horoskop dzienny, tygodniowy lub miesięczny (według wyboru) oraz informacje handlowe i marketingowe dot. Platformy Internetowej.

Podstawą przetwarzania ww. danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.

Dane dot. płatności:
Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania wszelkich płatności dokonanych w ramach zakupu naszych usług. W zależności od metody płatności, przekierowywany jesteś do operatora usług płatniczych, który następnie może poprosić Cię o podanie szczegółów płatności i karty kredytowej. Nie przechowujemy informacji o Twojej karcie kredytowej, ani żadnych wartości weryfikacyjnych kodu karty kredytowej. Przetwarzamy natomiast otrzymane od operatorów usług płatniczych dane o dokonanych przez Ciebie płatnościach na rzecz Platformy Internetowej. Używamy ich do przetwarzania zamówienia i wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie. Bez tych danych nie będziemy mogli przyjąć płatności ani zrealizować umowy.

Dane dot. ocen i opinii:
Gromadzimy oraz udostępniamy informacje pochodzące z wystawianych przez Ciebie ocen oraz opinii zgodnie z naszym Regulaminem. Jest to element naszych usług, który ma na celu badanie satysfakcji z naszych usług oraz zapewnienia najlepszego poziomu komunikacji pomiędzy użytkownikami, weryfikacji działań i zachowań niepożądanych i umożliwienia podejmowania przez nas w tym zakresie odpowiednich działań zmierzających do narzucenia wysokich standardów świadczonych w ramach Platformy Internetowej usług.

Dane zbierane w ramach reklamacji:
W celu rozpatrywania reklamacji przetwarzamy dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji możemy przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji:
W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami, lub przedstawicielami.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń:
W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, a także w przypadkach postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, możemy przetwarzać również dane związane z aktywnością użytkownika w Platformie Internetowej, w tym treść prowadzonej z innymi użytkownikami (w tym Ekspertami) korespondencji oraz treść wykonanej przez Eksperta usługi chat, e-mail. Możemy w takiej sytuacji również poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z daną usługą. W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu użytkownikom możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego serwisu. Dane te będziemy przetwarzać do czasu zakończenia toczącego się sporu lub postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika. Jeżeli ww. dane będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

Podstawą przetwarzania pozostałych ww. danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika.

2.2. Dane osobowe zbierane od użytkowników odwiedzających Platformę Internetową

W przypadku osób odwiedzających naszą Platformę Internetową przez komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie gromadzimy także automatycznie pewne dane w trakcie interakcji z Platformą Internetową. Dane te obejmują: dane urządzenia (np. adres MAC, adres IP, dane interfejsu Bluetooth i identyfikatory reklamowe), dane dotyczące logowania, ustawienia przeglądarki i preferowanego języka, odwiedzane strony internetowe wraz z datą i godziną odwiedzin, wyświetlone strony i informacje o stronie, z której przekierowano na naszą Platformę Internetową, dane analityczne, a także dane o lokalizacji użytkownika (w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody). Monitorujemy również poruszanie się po stronie internetowej, to znaczy kliknięcia na odnośniki, aby móc dostosować wyświetlaną treść i oferować oczekiwane produkty i treści.

Podczas odwiedzin Platformy Internetowej w stosowanej przeglądarce internetowej i urządzeniu zapisujemy, a następnie odczytujemy również pliki cookies.

Gromadzimy te dane w celu poprawy jakości naszych usług poprzez lepsze zrozumienie naszych użytkowników i umożliwienie nam dostosowania naszych ofert do użytkownika, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży promowanie ofert, które użytkownik jest bardziej skłonny kupić.

Przetwarzamy dane dotyczące zachowania użytkownika na naszej Platformie Internetowej, co pozwala nam uzyskać informacje, na podstawie których możemy nieustannie doskonalić nasze strony internetowe, aby były maksymalnie przyjazne dla użytkownika. Dane osobowe użytkownika możemy również przetwarzać w celu generowania różnych statystyk, takich jak na przykład monitorowanie odwiedzin lub pomiar skuteczności reklamy, a także do testowania nowych funkcjonalności naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnej. Dane dotyczące zachowania użytkownika w sieci są również istotne między innymi ze względu na zapobieganie wszelkim atakom na nasze strony internetowe.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Cookies

Pliki cookies gromadzimy i przetwarzamy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych usług, zapewnienia skuteczności naszych środków bezpieczeństwa oraz wykrywania wszelkich nielegalnych działań, w tym w celu identyfikowania urządzenia, zarządzania preferencjami oraz wzmocnienia niektórych funkcji naszych usług, analizowania dostępu lub wykorzystania naszych usług oraz ich wydajności, a także w celu realizacji usług marketingowych dostarczanych Ci przez naszych zaufanych partnerów oraz przez nas dla podmiotów trzecich, tj. dostarczania reklam lub istotnych dla Ciebie treści oraz wyświetlania reklam na podstawie treści, które przeglądasz, aplikacji, której używasz, przybliżonej lokalizacji lub rodzaju urządzenia, na podstawie udzielonej zgody.

Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy).

Dane te przetwarzane są w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, poza „niezbędnymi” plikami cookies, które przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, brak zgody nie pozbawi Cię dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania ww. danych jest uzasadniony interes administratora możesz wyrazić wobec niego sprzeciw.

Pliki cookies - (tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te zawierają dane dotyczące interakcji użytkownika ze stroną internetową i są wykorzystywane do różnych celów, m.in. do polepszenia korzystania ze strony, śledzenia zachowań użytkowników oraz personalizacji treści. Pliki cookies odgrywają istotną rolę w sposobie funkcjonowania stron internetowych i pozwalają spersonalizować przeglądane treści.

W ramach Platformy Internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne” pliki cookies – są one niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach; zazwyczaj są skonfigurowane tak, by odpowiadały na działania, które podejmujesz w celu skorzystania z usługi, np. ustawienia preferencji prywatności, logowania się na stronie, umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy Internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu. Są to pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo, zapobieganie oszustwom i rozwiązywanie problemów. Możesz skonfigurować przeglądarkę w celu zablokowania tych plików lub powiadomień o ich obecności, jednakże może to wpłynąć na działanie elementów strony internetowej. Tego rodzaju pliki cookies nie przechowują danych osobowych,
 • "statystyczne" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy Internetowej. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z Platformy Internetowej i monitorują jej działanie oraz służą do rozpoznawania i zapamiętywania preferencji użytkownika. Pomaga nam to usprawnić działanie naszych usług, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają. Wszystkie informacje gromadzone w plikach cookies są agregowane i w związku z tym są anonimowe. W serwisie wykorzystywane są pliki cookies statystyczne od zaufanych partnerów: Google, Facebook, Mouseflow, Wirtualna Polska;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Mogą być konfigurowane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi są dodane do naszych stron. Obejmują pliki cookies, które umożliwiają połączenie wielu urządzeń w celu zapobiegania działaniom nielegalnym lub naruszającym Regulamin. Te pliki cookies są oznaczone jako „zawsze aktywne”, ponieważ mają na celu zapewnienie stałego, bezpiecznego dostępu do naszych usług;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Te pliki cookie rejestrują zachowanie użytkownika online, w tym zachowanie na naszej Platformie Internetowej, czyli na przykład odwiedzane strony oraz kliknięte linki i reklamy. Służą one do atrakcyjnego i łatwego korzystania z Internetu w sposób dostosowany do zainteresowań użytkownika przez dostarczanie spersonalizowanych treści reklamowych. Na przykład informacja o przeglądaniu na naszej Witrynie określonych ofert może zostać przekazana do partnerom biznesowym, co umożliwi wyświetlenie tej lub podobnej oferty na innych stronach. W serwisie wykorzystywane są pliki cookies reklamowe od zaufanych Partnerów: Google, Facebook. Pliki te dzielą się na:
  • pliki cookies profilujące - te pliki cookies mogą być umieszczone na naszej stronie internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą oni wykorzystywać je do tworzenia profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Pliki te nie przechowują danych osobowych, ale opierają się na unikatowej identyfikacji przeglądarki internetowej i urządzenia. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z tych plików cookies, otrzymasz mniej spersonalizowane reklamy.
  • pliki cookies związane z monitorowaniem zewnętrznych reklam obsługiwanych przez Google i innych dostawców - tego rodzaju pliki cookie są umieszczone na stronie przez naszych partnerów i dostawców (pliki cookies podmiotów trzecich). Ułatwiają one monitorowanie reklam podmiotów trzecich obsługiwanych przez Google i innych dostawców. Więcej informacji na temat Google Ads możesz znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Pliki cookie dzielą się na „sesyjne” lub „trwałe”.
Pliki sesyjne są przechowywane tymczasowo i usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.
Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu między sesjami przeglądarki. To korzystne rozwiązanie, ponieważ umożliwia nam zapamiętanie Twoich preferencji i działań wprowadzonych i podjętych decyzji podczas używania Platformy Internetowej. Okres przechowywania plików cookie na urządzeniu zależy od konkretnego pliku.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Platformy Internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookies, które wymagają uprzedniej zgody, nie będą one wykorzystywane. Jeśli zdecydujesz się wycofać udzieloną wcześniej zgodę, nie wykorzystamy konkretnych plików cookie i usuniemy je (jeśli są to własne pliki cookies). Oznacza to jednak, że w przypadku funkcjonalnych plików cookies nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Możliwe jest także odrzucenie analitycznych plików cookies - w takim przypadku nasza wiedza dotycząca Twojej opinii o naszej stronie internetowej, która pomaga nam ją doskonalić, będzie ograniczona. Nie możemy usuwać plików cookies podmiotów trzecich. Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki cookies podmiotów trzecich, możesz to zrobić w ustawieniach przeglądarki. Odrzucenie lub cofnięcie zgody na pliki cookies dotyczące reklam, nie oznacza, że zobaczysz mniej reklam, natomiast reklamy, które będą wyświetlane nie będą spersonalizowane.

Zobacz jak zmienić lub wyłączyć akceptację plików cookies w przeglądarce:

Więcej informacji o cookies: https://wszystkoociasteczkach.pl/.

Dane dot. urządzenia użytkownika, logowania się, ustawienia przeglądarki, poruszania się po Platformie Internetowej oraz „niezbędne” pliki cookies są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, natomiast dane zawarte w statystycznych, funkcjonalnych i przede wszystkim reklamowych plikach cookies przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika.

Zmień ustawienia cookies

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy 3 lata,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

4. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe. Jeżeli dane o Tobie są przetwarzane, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych – żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Ciebie, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych osobowych. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@wrozbyonline.pl.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych, zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie - w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, ww. dane mogą być udostępniane naszym Partnerom. Twoje dane osobowe możemy udostępnić Partnerom, tylko za Twoją zgodą. Dobierając Partnerów dokładamy wszelkich starań o to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z RODO.

W przypadku, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe naszemu Partnerowi, który ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zapewniamy, że zostaną one przekazane z uwzględnieniem zasad wynikających z RODO, a także gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • przekażemy Twoje dane osobowe tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries;
 • korzystając z usług określonych dostawców, możemy posługiwać się umowami zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries

Nasi Partnerzy oraz linki do ich Polityk Prywatności:

Google Ireland Limited (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)
Meta Platforms Ireland Limited (https://www.facebook.com/privacy/policy)
Mouseflow ApS (https://mouseflow.com/legal/company/privacy-policy/)
Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna (https://pomoc.wp.pl/polityka-prywatnosci)

6. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być uzupełniana, uaktualniana lub zmieniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Platformie Internetowej.

7. POZOSTAŁE

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 15.05.2024