Rok Logo_wo
Social

TRADYCJA WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH sięga, prawdopodobnie czasów pogańskich. Pierwsza znana wzmianka o wróżbach andrzejkowych, pojawiła się w 1555 roku. Wiadomo, iż wróżby te odbywały się w wigilię św. Andrzeja. Patronem tego dnia jest Św. Andrzej z Galilei. Z zawodu rybak, później podróżnik. Życie zakończył na krzyżu. Imię Andrzej pochodzi z greckiego, oznacza siłę i odwagę. Wróżby andrzejkowe, od początku miały na celu, jak dziewczęta mają poznać kandydata na męża. Gdy powstawała ta tradycja, wieczorem w wigilię imienin Andrzeja, spotykały się panny. Kobiety zamężne nie brały w tym udziału, ponieważ ich los, był już przesądzony. Wierzono, że przyszłość objawiają duchy, które zstępują na ziemię. Uważano, aby w obrzędach nie brały udziału kobiety w błogosławionym stanie, ponieważ duchy mogłyby zaszkodzić dziecku. Kawalerowie nie brali udziału w andrzejkowych wróżbach, ponieważ mieli swój własny wieczór. Mężczyźni wróżyli sobie w noc poprzedzającą dzień Św. Katarzyny - męczennicy, który przypadał na 25 dzień miesiąca.

B_czytaj_dalej B_sprawdz

Przysłowia Andrzejkowe

 1. Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
 2. Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.
 3. Której but na progu stanie, pierwsza panna na wydanie.
 4. Miękko na Andrzeja to dobra nadzieja.
 5. Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja.
 6. Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego.
 7. Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.
 8. Na Świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
 9. Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
 10. Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja.
 11. W wigiliją Jędrzeja świętego – ujrzy oblubieńca swego.
 12. Święty Jedrzej adwent przytwierdzi.
 13. Nie jędrusić, ale na koszule gnusić.
 14. Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie.
 15. Na święty Jędrzej szukają baby przędzy.
 16. Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi.
 17. Gdy Andrzej zwiąże ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem.
 18. Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy.
 19. Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja.
 20. Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze.
Copyright © 2010-2020, wrozbyonline.pl