NAJWIĘKSZY SERWIS EZOTERYCZNY W POLSCE
Płeć
Dziedziny
Metody
Sposób kontaktu
Styl porady

Żywioły: Ziemia

Ziemia to najbliższym nam żywioł, przedstawiający materialny aspekt naszego życia, to nasz dom, nasze bezpieczne i stabilne miejsce. To żywioł najbardziej namacalny, stanowiący naszą podporę i opokę. Nosi w sobie majątek całej ludzkości w postaci minerałów i innych dóbr, bez których nasze życie byłoby puste i jałowe. Ziemia karmi swoimi płodami, daje schronienie, ale i grzebie nasze szczątki, zmieniając je ponownie w życiodajną glebę. To ona daje nam materiały na budowę schronienia, na budowę naszych domów, otacza opieką i nosi na sobie całą ludzkość. Żywioł ziemi jest żywiołem obfitości i dostatku.

czytaj więcej

Wybierz idealnego eksperta dla siebie