Heart_4
15402 *Tajga* 2015-04-20 36

Znaki zodiaku i przyporządkowane im kamienie cz.I

*Tajga*
POLSKI 
Tarot Astrologia - horoskop Numerologia
Uczucia Partnerstwo Wsparcie duchowe
0048224 452 427 POLSKA I ZAGRANICA 5.00 zł brutto
708 788 041 POLSKA 4.92 zł brutto
teraz dostępny

Sprawdź jakie znaki zodiaku podporządkowane są Twojemu znakowi zodiaku!


Baran 21. III. – 20.IV

Planeta – Mars
Żywioł – ogień
Jakość – kardynalna

 

Baran jest pierwszym znakiem w zodiakalnym kole. Słońce przebywa w nim od 21 marca do 20 kwietnia, czyli w okresie zrównania dnia z nocą rozpoczynającego wiosnę. Toteż w Baranie silnie manifestuje się pierwotny impuls życia, skoncentrowana energia, kumulacja sił witalnych.
Baran to człowiek woli i czynu beztrosko i z zapałem przystępujący do nowych zadań z przekonaniem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jego energia twórcza, entuzjazm i niezłomna wiara czynią z niego niepoprawnego optymistę. Angażuje się w realizację celów realnych, namacalnych i pożytecznych. Często bywa wynalazcą lub reformatorem. Entuzjazmu i sił witalnych starcza mu do późnej starości.
Wadą Barana bywa często skrywana niepewność oraz niedojrzałe, nierozważne a nawet agresywne zachowanie. Barana pociągają wyzwania, nowość, skuteczne działanie i rywalizacja.
Osiągając wyznaczony cel rozgląda się za następnym. Jest ambitny i niecierpliwy, zawsze pragnie być pierwszy i najlepszy. W drodze do osiągnięcia celu często egoistycznie lekceważy uczucia i życzenia innych.
Największa siła, ale i słabość Barana tkwi w jego woli. Siła lub bezsilność jego woli determinuje większość jego zachowań.
Często zapał do działania jest swoistą tarczą ochronną przed konfrontacją z samym sobą, ze swoją agresją, słabością, lękiem.
Brak możliwości bezpośredniego oddziaływania na otaczającą rzeczywistość powoduje, że traci impet i pewność siebie. Ufność i poświęcenie często mu się kojarzy ze słabością.
Dla Barana największe zadanie to wykształcenie w sobie zaufania w wyższą wolę i moc, zrozumienie, że zawsze korzystał z tych źródeł i świadome połączenie się z nimi. Ma wówczas szansę, by pionierską pracą torować drogę duchowym ideałom i poprzez energię, entuzjazm, ruch i światło przekształcać zastałe struktury utrudniające wyższy rozwój człowieka.
Przedsiębiorczemu Baranowi należącemu do trygonu ognia przypisano m.in. rubiny i granaty ze względu na ich głęboką czerwień oraz królewski diament przypominający mieniące się promienie wiosennego słońca.

 

Diament – ten emanujący czystym, promiennym światłem kamień inspiruje i wspiera Barana w dążeniu do doskonałości. Na drodze do celu musi się najpierw spotkać i zmierzyć ze swoją ciemną stroną, skonfrontować ze swymi lękami i słabościami, przeciwstawić się im i je przepracować.
Jest to warunek, by diament doprowadził go do doskonałości oraz zgodności jego woli z boskim zamysłem.

Rubin – kamień ten sprzyja wyższemu rozwojowi Barana na wszystkich płaszczyznach. Rozbudza intuicję i siłę twórczą, uszlachetnia i wysubtelnia energię, motywy i sposób działania. Seksualność wzbogaca o aspekt duchowy. Energię i zapał do działania ukierunkowuje na gotowość do poświęceń ku celom służącym rozwojowi duchowemu.

 

 

Granat – ciemnoczerwony odcień granatu wzmacnia wiarę Barana w jego własną siłę i możliwości, równocześnie wspierając go we wszystkich konstruktywnych przedsięwzięciach. Rozwijając cierpliwość sprzyja doprowadzeniu rozpoczętych spraw i projektów do końca. Powoduje bardziej świadome kierowanie i gospodarowanie energią seksualną.

Hematyt – kamień ten zadba o zgodność dalekosiężnych celów z realiami. Zbierze rozproszoną energię i wzmocni Barana nowymi siłami. Wesprze w trudnych chwilach i pomoże wyciągnąć stosowne wnioski z doświadczeń życiowych ucząc tym samym rozwagi i cierpliwości.

Czerwony jaspis i krwawy jaspis – kamienie te również wzmacniają u Barana rozwagę i cierpliwość. Ponadto zadbają, by jego impulsywną energię wzbogacić mądrością i współczuciem oraz rozbudzą wolę czynienia dobra.

 

 

Czerwony karneol – współgrając z witalnością i kreatywnością Barana wzmacnia jego wytrwałość i radość życia.

Opal ognisty – przyporządkowany Baranowi, także wg tradycji indiańskiej – dba o przebieg energii, wspomaga w wyjściu z depresji i uczy poddania się zmianom jakie niesie życie a także działania w zgodzie z jego prawami.

 

 

Czerwony turmalin – ułatwia Baranowi samodzielne uporanie się ze swymi słabościami i sprzyja usunięciu ewentualnych blokad zniekształcających jego energię. Równocześnie dzieli się z nim swoją energią, która jest pozytywna i ukierunkowana. Wzmacnia też osobiste wibracje Barana umożliwiając tym samym otwarcie się na wyższy poziom duchowości.

Ametyst – stymuluje rozwój empatii, rozwija zdolność poświęcania się, wspiera procesy introspekcji i rozwoju duchowego, czyni go otwartym na tzw. prawdy uniwersalne. Jest dla Barana niezwykle ważnym kamieniem uzupełniającym.

 


Byk 21.IV – 20.V.

Planeta – Wenus
Żywioł – ziemia
Jakość – stała

Byk jest zakorzeniony w bycie i materii a stabilność i posiadanie są gwarantem jego bezpieczeństwa materialnego i emocjonalnego. Byk jest utożsamiany z płodnością Ziemi. Rozumie i akceptuje powolny, systematyczny, organiczny rozwój przyrody dążący do urzeczywistnienia się wytrwale zwalczając wszelkie przeciwieństwa. Podobnie postępuje Byk. Działa spokojnie i metodycznie. Do urzeczywistnienia swych celów i realizacji planów potrzebuje czasu i spokoju a także pewnego gruntu pod stopami. Wejście w normalny tok działania zajmuje mu stosunkowo dużo czasu. Natomiast, gdy realizuje wytyczone sobie cele jest niezmordowany. Działa cierpliwie, wytrwale, z uporem pokonuje wszelkie przeszkody na drodze do sukcesu. Ponieważ cierpliwość i wytrwałość są zasadniczymi cechami charakteryzującymi Byka niezwykle trudno jest wyprowadzić go z równowagi. Jest on z zasady pokojowo nastawiony do otoczenia, obca jest mu agresywność i rywalizacja. Jest trochę hedonistycznie nastawiony do życia. Byk szuka i potrzebuje stałości stąd często występująca tendencja do zawłaszczania i towarzyszący mu lęk przed utratą stanu posiadania. Byk lubi posiadać i pomnażać swój majątek, ma zresztą ku temu wyjątkowy talent. Dobra gromadzi wytrwale i systematycznie, ceni rzeczy tyle piękne, co pożyteczne. Nie lubi zmian, które odbiera jako realne zagrożenie i jako takie odrzuca. Postawa taka często zawęża jego horyzonty. Z uporem trzyma się swoich przekonań, przyzwyczajeń, broni i zabezpiecza to, co zdobył, minimalizuje lub wręcz unika wszelkiego ryzyka. Byka cechuje radość życia, wrażliwość na przyrodę i piękno, wesoła i nie skomplikowana zmysłowość. Jest niezawodny i zaradny. Optymalną jest dla Byka sytuacja, kiedy znajdzie on dla siebie obszar życia nie podlegający zmianom, będący stabilną podstawą jego działań i egzystencji.
Niezawodnemu i zaradnemu Bykowi przypisano m.in. szmaragd, którego piękna zieleń klasyfikowała w rzędzie kamieni diabelski i niepowtarzalny – jak zresztą wszystkie agaty – agat mszysty.

Agat – mobilizuje i rozwija siły niezbędne dla działań wymagających wytrwałości, cierpliwości i realizmu. Daje i wzmacnia wiarę Byka w siebie, sprzyja samoekspresji w pozytywnym kształcie.

 

 

Agat mszysty – pokazuje, że akceptacja praw i sił natury oraz silna łączność z przyrodą może zapewnić równowagę, rewitalizację i poczucie bezpieczeństwa.

 Awenturyn – uczy Byka jak w przyrodzie odnaleźć spokój i siłę, pozwala zrozumieć i zaakceptować naturalne procesy rozwoju oraz czerpać z tej wiedzy poczucie bezpieczeństwa i radość życia

 

 

Brunatnoczerwony koral – sprzyja całościowemu rozwojowi Byka poprzez wzmocnienie poczucia stabilizacji i akceptację zmian w życiu.


 

Malachit – uświadamia Bykowi, że prawdziwy rozwój uzależniony jest od zmian dotyczących zarówno przyrody jak i istot żywych. Uczy zaufania do naturalnych procesów rozwoju, zwraca uwagę na wymianę funkcjonującą w procesie brania i dawania. Pogłębia miłość i empatię w stosunku do siebie i innych, uczy cieszyć się życiem we wszelkich jego przejawach.


Kwarc różowy
– uwrażliwia Byka na piękno przyrody sztukę i naturę innych ludzi. Wydobywa z jego wnętrza ciepłe uczucia miłości, uaktywnia jego siły twórcze i pogłębia radość życia.

Chryzokola– także wg tradycji indiańskiej – otwiera Byka na niematerialne obszary życia. Obdarza wdzięcznością, miłością i spokojem. Pokazuje uniwersalne prawa kosmiczne pomagając w ich zrozumieniu i akceptacji.

 

 

Szafir – sprzyja i skłania do rozwoju duchowego i zwróceniu się ku wszechpotężnemu Absolutowi jako gwarantowi trwałego szczęścia.

 

 

Szmaragd – wprowadza Byka w najgłębsze tajemnice życia prowadząc do odnowy na wszystkich płaszczyznach bytu. Czyni go otwartym na siły rozwoju, pomaga odnaleźć własne miejsce w życiu, swoją misję i realizować ją w zgodzie z tymi siłami. Rozbudza miłość uniwersalną do całego istnienia.

 

Bliźnięta 21.V.—21.VI.

Planeta – Merkury
Żywioł – powietrze
Jakość – zmienna

Bliźnięta są szczere, beztroskie, wesołe i bardzo ciekawe otaczającego je świata. Koniecznie chcą poszerzać sferę swych przeżyć. Interesuje je wszystko co nowe, odmienne, interesujące. Wszystko chcą przeżyć, dotknąć, obejrzeć, są nastawione na wymianę i komunikowanie się. Interesuje je wszystko co się dzieje w ich bliższym i dalszym otoczeniu, pragną uczestniczyć w życiu społecznym i na nie wpływać. Ich domena to informacja, komunikacja, mowa – są to instrumenty, którymi posługują się po mistrzowsku. Bliźnięta rozumieją i akceptują relatywność istnienia a ich żywy umysł pomaga im rozpatrywać wiele spraw z różnych punktów widzenia. Unikają jednostronności, są otwarte na nowe idee, ludzi, sytuacje, potrafią zachować dystans do siebie
i innych, są wolne od emocji i zawiłości uczuciowych. W sprawach uczuciowych zagraża Bliźniętom ich pociąg do nowych bodźców, co może być przyczyną rozproszenia w życiu osobistym. Grozi im też tzw. powierzchowna intelektualizacja będąca wynikiem rozmaitości zainteresowań a częstoi braku zdolności do zgłębiania zagadnień. Ponadto zbyt intensywne zaangażowanie się w życie zewnętrzne może być przyczyną powstania wewnętrznej pustki i obniżenia poczucia własnej wartości.
Bliźnięta posiadają głęboką potrzebę powrotu do jedności scalającej przeciwieństwa, by uczynić je bazą, na której będą przeżywać życie uznawszy, że Wszechświat, jego istota i piękno tkwi w różnorodności.
Inteligentnym i błyskotliwym Bliźniętom przypisano m.in. złocisty cytryn
i topaz oraz przypominający morską wodę akwamaryn i zaskakujący różnorodnością agat.

Żółty karneol
– stabilizuje życie Bliźniąt równocześnie szanując ich witalności bezinteresowność. Sprzyja zrozumieniu istoty Wszechświata poprzez uznanie jego rozmaitych form wyrazu – także
tu na Ziemi – jako jedności. Przeciwdziała rozpraszaniu energii Bliźniąt.

 

 

 

Tygrysie oko – skłania często rozkojarzone Bliźnięta do introspekcji, stymuluje ich działalność intelektualną, wzmaga umysłową elastyczność oraz pomaga usunąć bariery będące przeszkodą do wewnętrznego spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

 

 

 

 

Bursztyn – otacza Bliźnięta swym ciepłym, słonecznym blaskiem powodując dobre samopoczucie i uczucie zrelaksowania a tym samym łagodzi stany lękowe i nerwowość.

 

 

 

 

 Cytryn – pomaga uporać się z problemami emocjonalnymi i wyciągać wnioski z doświadczeń życiowych, uczy jak w życiu codziennym zastosować i wykorzystać doświadczenia intelektualne i intuicyjne.

 

 

 

 

 Złoty topaz – podobnie jak bursztyn i cytryn wspiera przetwarzanie doświadczeń życiowych, pokazuje drogę do własnego wnętrza, stymuluje czułość, miłość, budzi radość życia

 

 

 


Agat mszysty – także wg tradycji indiańskiej – pomaga wykorzystać wszechstronność intelektu Bliźniąt i umiejętność wielopłaszczyznowego postrzegania otaczającej rzeczywistości w służbie różnorodnych form życia na naszej planecie. Zrozumienie głębokich prawd rządzących życiem czyni z Bliźniąt pośrednika między światem ludzi i życiem w przyrodzie.

 

 

 

 Błękitno - biały chalcedon – wycisza niepokój i nerwowość Bliźniąt a obdarza je opanowaniem. Inspiruje poprzez kontakt z ich wewnętrznym głosem. Dba o harmonijne i sugestywne konstruowanie myśli i poglądów.

 

 

 

Akwamaryn – pomaga Bliźniętom komunikować się z własnym „wyższym Ja”, oczyszcza i uwrażliwia ich rozum i duszę.Ułatwia kontakt z subtelnymi płaszczyznami bytu i otwiera na najgłębsze doświadczenia.

 

 

 

 Kryształ górski – pod jego wpływem Bliźnięta mogą osiągnąć najczystszą wibrację i najwyższą formę swego znaku. Mogą doświadczyć niepodzielnej całości poprzez pojęcie rozmaitości Stworzenia układającej się w jedność.

 

 

 

Rak 22.VI.—22.VII.

Planeta – Księżyc
Żywioł – woda
Jakość – kardynalna

Rak to wrażliwa dusza i zasada kobiecości objawiająca się jako potrzeba bezpieczeństwa i schronienia w łonie matki, zdolność do miłości i poświęcenia, troska i czuwanie a także pielęgnowanie życia. Wielka duchowa wrażliwość Raka sprawia, że odbiera on świat poprzez uczucia a także jest otwarty na świat fantazji, snów, przeczuć i innych sygnałów płynących z podświadomości. Rak, jak nikt inny potrafi wczuć się w naturę i potrzeby innych ludzi. Wrażliwość i empatia czyni go miękkim i podatnym na zranienia, stąd też tak częste w tym znaku rozterki duchowe i ucieczka w świat fantazji. Raki są zazwyczaj wylewne i łagodne, w krótkim czasie potrafią zdobyć sympatię innych są bowiem towarzyskie i komunikatywne. Chętnie też angażują się w różne sprawy sądząc, że nic ważnego nie powinno się dziać bez ich udziału. Raki są gotowe do pełnej asymilacji z grupą i skłonne do narzucania innym swej opieki. Ich opiekuńczość a często i nadopiekuńczość bywa bardzo trudna do zaakceptowania lub męcząca dla innych. Z kolei Rak nie może zrozumieć sensu i motywacji odrzucenia jego opieki. W tym względzie cechuje go pewna nietolerancja a nawet „ niechęć” do zrozumienia odmienności innych. Z drugiej strony Rak jest nieoceniony jako przyjaciel – oddany i szczery. Raki mają duże zdolności do artystycznego tworzenia głównie dzięki bogatej fantazji i wybitnej wyobraźni. Aby móc w pełni wykorzystać swój potencjał Rak potrzebuje przyjaznej, życzliwej atmosfery. Wrogie otoczenie jest dla niego wyjątkowo toksyczne. Rak bardzo ciężko znosi odrzucenie przez ludzi i rozczarowanie nimi ponieważ we wszystkie związki angażuje się szczerze i głęboko. Bardzo ważny dla Raka jest dom i rodzina będące jego schronieniem i miejscem regeneracji sił.
O dom i rodzinę Rak dba i troszczy się wzorowo. W swym oddaniu jest niezłomny choć cały czas towarzyszy mu obawa, że zostanie porzucony. Doświadczenie Raka uczy docenienia i odnalezienia wartości żeńskich energii w każdym człowieku, który zapatrzony w męski biegun i zasadę męskiej aktywności stał się jednostronny.
Kapryśnemu i opiekuńczemu Rakowi przypisano m.in. pełen tajemniczego blasku kamień księżycowy i zrodzoną z cierpień perłę.

 
Kamień księżycowy – ukierunkowuje Raka na żeński aspekt Stworzenia. Poprzez swoje delikatne wibracje – które korespondują z uczuciowością i wrażliwością Raka – pomaga w usunięciu skostniałych struktur emocjonalnych. Harmonizuje życie uczuciowe Raka, pogłębia jego intuicję, uwrażliwia na przesłania płynące z marzeń sennych.

 

 

Jaspis – wzmacnia poczucie rzeczywistości Raka i jego wytrwałość. Wzmacnia empatię oraz gotowość niesienia bezinteresownej pomocy i opieki nad innymi ludźmi.

 

 

Awenturyn – uwrażliwia Raka na działanie sił natury pozwalając znaleźć w tych siłach źródło harmonii i spokoju. Uspokaja i wycisza, niweluje – tak częste u Raka – emocjonalne wzburzenia i duchowe rozterki.

 

 

Koral – umożliwia postęp w życiu poprzez eliminację skostniałych struktur emocjonalnych i tym samym akceptację życia jako procesu zmian. Ponadto zwiększa poczucie bezpieczeństwa, stałości i stabilności.

 


Jadeit – równoważy i harmonizuje uczuciową stronę życia Raka, obdarza spokojem i ukierunkowuje wrażliwość na odbiór piękna całego Stworzenia.

 

 

Karneol – także wg tradycji indiańskiej – pomaga uporać się z bagażem przeszłości i ufnie spojrzeć w przyszłość. Wzmacnia trwałość uczuć ale bez uzależnienia się. W odniesieniu do uczuć i wewnętrznych spostrzeżeń sprzyja ich twórczemu wyrażaniu.

 

 

Biały chalcedon – dba o czystość serca Raka i czyni z niego kanał przepływu najsubtelniejszych, opiekuńczych sił kosmicznych.

 

 

Opal – wzbogaca świat uczuć Raka o głębię i żywotność. Eliminuje tendencję do jednostronności uczuć na rzecz dostrzeżenia całej potęgi piękna i różnorodności Stworzenia. Uaktywnia uczuciowe obce Rakowi formy wyrazu, pogłębia ich zrozumienie, budzi radość z różnych przejawów życia.

 

 

Szmaragd – wyczula intuicję Raka na zrozumienie sił i istot działających poza światem widzialnym. Działa na Raka regenerująco i rewitalizująco. Obdarza miłością, która emanując na inne stworzenia wzmaga ich rozwój.

 

 

 

Perła – konfrontuje Raka z cierpieniem i bolesnymi doświadczeniami oraz pozwala je włączyć we własną osobowość jako element rozwoju. Pomaga rozwijać bezwarunkową serdeczność i akceptację, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa poprzez pomoc w przetwarzaniu pozostałości po minionych cierpieniach i uwolnienie z blokad uczuciowych. Perła sprzyja wydobyciu i rozwojowi całego potencjału pozytywnych sił Raka i prowadzi jego serdeczną i opiekuńczą naturę ku doskonałości.

 

 

 

 

Lew 23.VII – 23.VIII.

Planeta – Słońce
Żywioł – ogień
Jakość – stała

Lew pozostający pod silnym wpływem Słońca wyrasta z poczucia, że jest punktem centralnym. Jest pewien siebie, skoncentrowany na sobie i swoich problemach, ma poczucie własnej wartości, jest pełen radości życia i optymizmu. Lew jest bardzo energiczny, ruchliwy choć leniwy, przedsiębiorczy, zdecydowany w słowach i czynach, impulsywny, wyraźnie ujawnia swe sympatie i antypatie. Od życia Lew oczekuje bardzo dużo, ma dalekosiężne plany, afirmuje życie. Roztacza wokół siebie aurę dostojeństwa, siły i serdeczności. Często bywa hojny i wspaniałomyślny przy czym mile jest widziana wdzięczność obdarowanych. Ma silną potrzebę dominacji i niezależności. Sam określa kierunek własnych działań. W pełni może się zrealizować wyłącznie w swobodnej i samodzielnej pracy. Nie jest zbyt pracowity, często wyręcza się innymi sam ograniczając się do nadzorowania i kierowania.
Zagrożeniem dla Lwa jest egocentryzm, lenistwo, uzależnienie od podziwiania go i potwierdzania własnej wartości. Eksponuje siebie jako osobę i swoje miejsce w społeczeństwie. Tendencja do stałego udowadniania swej „wielkości” sprzyja nadmiernej eksploatacji sił. Natomiast niezgodność między wewnętrznymi wymaganiami a zewnętrzną realizacją może generować uczucie niższości. Na taką sytuację Lew zareaguje dominacją i podkreślaniem własnej „ wielkości”.
Lew musi odnaleźć drogę do swego wnętrza, zagłębić się w jego treść a odrzucić formę. Pogodzenie się z sobą spowoduje, że tak jak Słońce – symbol jego znaku – będzie emanować ciepłem, światłem i miłością a oddziałując na inne stworzenia wzmacniać ich rozwój.
Szlachetnemu i władczemu Lwu przypisano m.in. pełne słońca bursztyn i topaz oraz królewski i szlachetny diament.

Bursztyn – przepełnia Lwa ciepłem i blaskiem, wzmaga poczucie komfortu, potęguje jego solarną siłę i fizyczne samopoczucie. Zapewnia powodzenie i wspiera przy realizacji planów i celów, sprzyja rozwojowi osobowości.

 

 

 

 

 Tygrysie oko – kieruje Lwa do jego wnętrza, każe odrzucić zewnętrzny blichtr i odnaleźć ponadczasowe wartości wewnętrzne, które pozytywnie wpływając na rozwój jednostki uczynią ją szczęśliwą i zrealizowaną. Kamień ten pomaga zwalczyć Lwi egocentryzm a jego aktywność umysłową wzbogaca o elastyczność i otwartość.

 


Złoty topaz – również pokazuje, że źródło, z którego wyrasta największa siła i zadowolenie to wnętrze człowieka a mądrość wewnętrzną nabywa się w procesie przetwarzania doświadczeń i przeżyć. Uwypukla takie cechy jak kreatywność, wspaniałomyślność i serdeczność.

 


Cytryn – obdarza Lwa ciepłem i wiarą we własne siły, konfrontuje ze swymi słabościami i niedoskonałościami tym samym pogłębiając jego rozsądek i zrozumienie. Sprzyja osiągnięciu doskonałości i spełnieni wżyciu zarówno w sferze zewnętrznej jak i wewnętrznej.

 


Granat
– także wg tradycji indiańskiej – sprzyja Lwu w osiągnięciu sukcesu w jego przedsięwzięciach, wzmacnia odwagę i siłę woli. Pozwala harmonijnie i konstruktywnie gospodarować energią seksualną.

 

 

Rubin – uwrażliwia Lwa na miłość i rozbudza zdolność do kochania. Przekształca seksualność w miłość serca, łączy ze źródłem miłości uniwersalnej. Kieruje Lwa ku duchowej płaszczyźnie życia i skłania do angażowania się w czynienie dobra na rzecz wszystkich ludzi.

 

 

Kryształ górski – skłania Lwa do dążenia ku doskonałości poprzez wzniesienie się ponad własnym egoizmem. Toruje drogę do tej doskonałości usuwając blokady i uszlachetniając motywy działania Lwa tym samym pozwalając mu rozwinąć się w uniwersalną całość.

 


Diament
– motywuje i inspiruje Lwa do osiągnięcia doskonałości, by mógł optymalnie używać swej energii dla dobra wszystkich istot. Pokazuje mu drogę do światła i pomaga mu kroczyć nią bez względu na opinię innych, wspiera w - często bolesnych – procesach oczyszczania.
 

 

Panna 24.VIII. – 23.IX.

Planeta – Merkury
Żywioł – ziemia
Jakość – zmienna

Zasada Panny to poszukiwanie czystości i doskonałości w każdej sferze życia. Panna zna i rozumie zasady porządkowe utrzymujące świat w nierozerwalnym związku, które rzeczowo i bezstronnie obserwuje i analizuje. Panna rozumie i akceptuje zależności i interakcje występujące pomiędzy wszelkimi przejawami życia. Jest również świadoma własnej zależności od praw i sił społecznych i uniwersalnych. Duże poczucie obowiązku sprzyja wypełnianiu wymagań w sposób zdyscyplinowany
i profesjonalny dla dobra ogółu. Jej zbyt rzeczowy i krytyczny umysł może być przeszkodą w utrzymaniu kosmicznej więzi z Uniwersum. Na planie materialnym Panna również posiada zamiłowanie do porządku, działa planowo, systematycznie i metodycznie a problemy rozwiązuje pragmatycznie. Rozpatrując ogólny kontekst zagadnienia zawsze wgłębia się w szczegóły. Wg Panny najmniejsze ogniwo może decydować, że całość funkcjonuje harmonijnie. Cechuje ją ponadto pracowitość i pokorne wykonywanie obowiązków. Panny są konkretne i schludne. Dbają o zdrowe żywienie i higienę osobistą, stosują profilaktykę.
Panna pragnie kontrolować i panować nad uczuciami i wydarzeniami swego życia, by nie stać się bezradną wobec zagrożeń, które niesie ze sobą życie. Jako obronę często stosuje ucieczkę w kanony i stereotypy podporządkowując im swoje zachowania i orientację. Wszystko czego nie jest w stanie zrozumieć traktuje protekcjonalnie i cynicznie tym samym utrudniając sobie dostęp do duchowego poznania.
Zagraża jej zagubienie w szczegółach a przez to zawężenie pola widzenia, nadmierny perfekcjonizm, koncentracja na błędach i niedociągnięciach oraz gderliwość i krytykanctwo.
Zadaniem Panny jest nauka zaufania do porządku i zasad Uniwersum,
które oddziaływają również na nią i kształtują jej życie. Panna może stać się dla innych przewodnikiem na drodze do jedności z kosmicznym porządkiem ucząc ich szacunku dla praw Uniwersum i życia. Jej analityczny rozum
i poczucie rzeczywistości mogą być wykorzystane w praktyce do przejścia
z płaszczyzny materialnej na duchową i wykazania celowości praktyk duchowych w procesie samodoskonalenia się.
Dla perfekcyjnej i systematycznej Panny przypisano m.in. tajemniczy
i magiczny szafir oraz jaspis – kamień o wyjątkowo zróżnicowanym zabarwieniu.

Jaspis – wywiera wpływ na ciało fizyczne Panny poprzez procesy transformacji i oczyszczania, równocześnie stwarza solidną podstawę dla jej rozwoju duchowego. Skłania Pannę, by zawierzyła i powierzyła się siłom Ziemi jako źródła energii pobudzającej witalność, wzmacniającej radość życia i wspomagającej przy wykonywaniu zadań i powinności. Dodatkowo jaspis wzmacnia zdrowy rozsądek, współczucie i bezinteresowność.

 


Tygrysie oko – wskazuje granice racjonalnego myślenia, wyostrza umysł
i pomaga wyzwolić się z przestarzałych struktur myślowych, wzmacnia pewność i ufność. Kamień ten uzmysławia Pannie, że przesadna potrzeba bezpieczeństwa zewnętrznego jest przeszkodą na drodze do rozwoju.

 


Sodalit – pobudza spokój i skupienie a myśleniu dodaje głębi. Wzmacnia zaufanie w wewnętrzną mądrość i pomaga w zastosowaniu tej wiedzy
w życiu codziennym.

 


Karneol – sprzyja witalności, wzmaga poczucie bezpieczeństwa
i pewności, burzy stereotypy myślowe. Uwrażliwia Pannę na piękno i sprzyja wypełnianiu powinności z miłością i oddaniem.

 

 

Bursztyn – zabarwia myślenie i działanie Panny ciepłem
i wspaniałomyślnością. Nerwowość i lękliwość zastępuje ufnością i spokojem oraz poczuciem zrelaksowania. Bursztyn wzmacnia zdrowie Panny, rozwija jej zdolność przewidywania oraz sprzyja realizacji planów.

 


Cytryn – uczy Pannę postrzegania całości a nie koncentrowania się wyłącznie na detalach. Ożywia umysł i ducha, doprowadza do transformacji racjonalne myślenie. Otwiera na nowe idee i doświadczenia, umacnia zaufanie w swoje możliwości oraz sprzyja w osiągnięciu sukcesu.

 


Lapis Lazuli – uczy Pannę ufności w wewnętrzny porządek Uniwersum, wzmacnia jej intuicję i kieruje ku wnętrzu. Poszerza horyzonty, konteksty, pomaga rozpoznać uniwersalne prawa.

 Ametyst – także w tradycji indiańskiej – integruje i harmonizuje siły fizycznemu zastosowaniu praw duchowych. Pogłębia miłość do Boga i innych ludzi oraz rozwija altruizm i humanitaryzm.

 

 

 

Błękitny szafir – otwiera świadomość Panny na prawdy i siły duchowe. Stymuluje procesy oczyszczające i odnawiające. Wzbudza zaufanie
i wiarę w siłę wyższą i kosmiczny porządek. Poprzez zawierzenie sile wyższej Panna odnajduje bezpieczeństwo i rozwija swą doskonałość.

  


Uzyskaj profesjonalną poradę ezoteryczną lub życiową od tego Eksperta

teraz dostępny
*Tajga*
*Tajga*
708 788 041 POLSKA 4.92 zł brutto
autor: *Tajga*, odwiedzin: 15402
"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"
FacebookYoutubeInstagram
Strona jest zarządzana przez firmę 4C sp. z o.o.
Copyright 1998-2021 © 4C sp. z o.o.