Heart_4
Programy na żywo
Wieczor_hd TarocistaLeszek

Tarocista Leszek

Zapraszamy dziś
na żywo godz. 22:00

32304 *Tajga* 2015-05-21 25

Znaki zodiaku i przyporządkowane im kamienie cz.II Waga, Strzelec, Skorpion, Koziorożec, Wodnik, Ryby

*Tajga*
POLSKI 
Tarot Astrologia - horoskop Numerologia
Uczucia Partnerstwo Wsparcie duchowe
0048224 452 427 POLSKA I ZAGRANICA 5.00 zł brutto
708 788 041 POLSKA 4.92 zł brutto
teraz niedostępny

Waga 24.IX. – 23.X.

Planeta – Wenus
Żywioł – powietrze
Jakość – kardynalna

 

Zasada Wagi to nieustanne dążenie do harmonijnego łączenia przeciwieństw, które wzajemnie się uzupełniając powinny stworzyć formę doskonałą. Waga to również potrzeba idealnej formy współżycia opartej na miłości i współpracy. Harmonia, piękno, sprawiedliwość, poszukiwanie ideału to zagadnienia absorbujące umysł Wagi i determinujące jej postępowanie. Wagi są istotami społecznymi gotowymi do pośredniczenia i rozładowywania napięć a ich wrodzone poczucie sprawiedliwości czyni z nich doskonałych prawników i mediatorów. Serdeczne i towarzyskie Wagi są indywidualistami, jednak w ich postępowaniu na pierwsze miejsce wysuwa się dobro ogółu i harmonijne współżycie – stąd też częste kompromisy. W związkach osobistych Waga dąży do harmonii i partnerstwa. By poczuć się całością potrzebuje jako dopełnienia drugiej osoby ale wyklucza układ oparty na posiadaniu i „zawłaszczeniu”. Emocje Wagi – często przez jej liberalizm – nie są zbyt głębokie toteż trudno jest jej ostatecznie związać się z jednym partnerem. Problemem dla Wagi może być przedstawianie swego punktu widzenia i podejmowanie decyzji. Jej potrzeba harmonii, zrozumienia dla innych oraz zdolność do kompromisów może z niej uczynić osobę zadawalającą bliźnich. Waga oczekuje od otoczenia sympatii i uznania. Atmosfera pełna napięć, dysharmonii i brak akceptacji są dla niej zabójcze. Waga broni się przed wszelkim dyskomfortem unikając zatargów, konfliktów, konfrontacji z innymi ale także ze sobą, ściślej ze swoimi słabościami i problemami. Słabość tę pokrywa urokiem osobistym, perfekcyjnym obyciem towarzyskim
i eksponowaniem swych zalet.
Zadanie dla Wagi to uświadomienie sobie konieczności zaakceptowania negatywnych doświadczeń i transformacji by osiągnąć harmonię oraz tego, że takiego stanu nie można osiągnąć opierając się wyłącznie na zewnętrznym zachowaniu i dobrej woli. Wyznacznikiem działania Wagi nie może być sympatia i akceptacja innych lecz cele nadrzędne i nadrzędna harmonia z siłami życia – często kosztem odrzucenia przez otoczenie. Jest to droga do zgrania się z kosmiczną harmonią i ukazania innym doskonałości Wszechświata i zachodzących w nim zjawisk. Waga, która podąży tą drogą może stać się ważnym ogniwem łączącym człowieka z przyrodą i doprowadzić do równowagi między nimi. Otaczające piękno Waga może wyrażać w różnych formach działalności artystycznej jak: malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa.
Zasady i ideały Wagi predysponują ją na twórcę nowego porządku społecznego, w którym zapanuje pokój, harmonia, sprawiedliwość.
Dla kochającej piękno i harmonię Wagi przypisano m.in. wyjątkowy szafir gwiaździsty i pełny subtelności różowy koral.

Chryzokola – przepełnia Wagę spokojem, harmonią a jej przeżywaniu życia
i otaczającego świata nadaje głębię. Synchronizuje duszę Wagi z prawami uniwersalnymi i uwrażliwia na piękno Wszechświata. Wspiera w działalności na rzecz osiągnięcia harmonii między człowiekiem a przyrodą.

 

 

Jaspis – jest przypisany Wadze wg tradycji indiańskiej. Kamień ten pomaga połączyć się z energiami Ziemi a przez to sprzyja wytrwałości i realizacji celów a także pomaga w intuicyjnym angażowaniu się dla dobra ogółu.

 

 

Jadeit – wspiera Wagę w realizacji celów w sposób łagodny i uwzględniający potrzeby innych. Wyostrza poczucie sprawiedliwości, otwiera na odbiór harmonii i piękna przyrody, uczy zaufania do swej wewnętrznej mądrości. Dba o związki uczuciowe Wagi dodając im głębi.

 

 

Różowy koral – również dba o związki uczuciowe Wagi tym razem poprzez wzmocnienie ich stałości. Uczy Wagę, by otwierając się emocjonalnie na drugiego człowieka pozostała wierna sobie. Wskazuje, że uzyskanie harmonii z życiem i z sobą można osiągnąć nie poprzez unikanie konfliktów emocjonalnych lecz radzenie sobie z nimi.

 


Różowy kwarc – wycisza i wysubtelnia emocje Wagi, pomaga jej odnaleźć harmonię w swoim wnętrzu i przekazywać ją innym. Kamień ten poprzez swoje subtelne promieniowanie leczy emocjonalne rany Wagi, uszlachetnia miłość i pobudza radość życia. Inspiruje do artystycznej twórczości, uwrażliwia na odbiór piękna i harmonii w otoczeniu.

 

 

 

Różowy turmalin – pomaga usunąć Wadze ograniczające jej rozwój struktury i blokady emocjonalne. Nadaje jej miłości większą siłę i uniwersalny wymiar.

 

 


Perła
– uświadamia Wadze, że droga do rozwoju i doskonałości prowadzi poprzez przyjęcie i zaakceptowanie wszystkich doświadczeń życiowych również tych bolesnych.

 

 


Akwamaryn
– rozwija wewnętrzną wolność, niezależność Wag i wskazuje je jako miejsce odnalezienia drogi życiowej i misji. Pobudzając intuicyjne rozumienie prowadzi ją do poznania swej wewnętrznej mądrości
i zjednoczenia z Wszechświatem.

 


Błękitny szafir
– kieruje Wagę ku jej wnętrzu, by tam mogła odnaleźć siebie. Pogłębia umiłowanie prawdy i sprawiedliwości, wzmacnia uczucia oddania
i wierności. Obdarza Wagę spokojem duszy, zaufaniem i mocą a także otwiera na duchowy aspekt istnienia.

 


Szafir gwiaździsty – jest dla Wagi szczególnie cenny ponieważ synchronizuje jej wibracje z harmonią Kosmosu.

 

 

 

Skorpion 24.X. – 22.XI.

Planeta – Pluton
Żywioł – woda
Jakość – stała

 

Skorpion w ciągu całego swego życia doświadcza transformacji i odnowy. Celem procesu przemian, którym poddawany jest Skorpion jest pokonanie siebie i zjednoczenie się z całością. By to osiągnąć Skorpion jest zmuszony do głębokiej identyfikacji z własnymi uczuciami i namiętnościami. Musi rozpoznać i spróbować zrozumieć psychiczne i kosmiczne siły rządzące i określające jego życie. Skorpion nie uznaje rozwiązań połowicznych, do wyznaczonego celu dąży z determinacją i ogromnym zaangażowaniem.
W działaniu jest zdecydowany i gotowy do ofiar a wszystkie wyzwania traktuje niezwykle poważnie. Często determinacja i konsekwencja Skorpiona wpędza go w sytuacje, gdzie doświadcza władzy własnych wyobrażeń i emocji. W sytuacjach kryzysowych sięga najniższego poziomu własnej egzystencji i bywa zmuszony do rezygnacji i uwolnienia tego co pragnął zatrzymać i z czym się identyfikował. Efektem będzie przemiana, która wyzwoli go od uzależnień i uwarunkowań przeszłości i utoruje drogę do nowej jakości życia. Polem na którym toczą się procesy transformacji Skorpiona jest często jego seksualność. Jego silne popędy seksualne odzwierciedlają dążenie do wywyższenia poprzez połączenie z inną istotą i doznania jedności. Potrzeba stopienia się z większą jednością jest u Skorpiona bardzo silnie wyeksponowana, niestety bardzo rzadko zaspokojona. Skorpiona zniechęca konieczność poświęcenia, które odbiera jako narzucone z góry działanie pozbawione jego wpływu. Wycofuje się więc a potrzebę zjednoczenia zamienia na potrzebę uzależnienia od siebie innych. Efektem takiego postępowania bywa zaborczość, zazdrość i nieufność. Częste są też przypadki gdy Skorpion najgłębiej rani tych, których najbardziej kocha. Sam, gdy zostanie zraniony z trudem wybacza i zapomina. Przeszkodą w rozwoju Skorpiona bywa – często nie uświadomiony – strach przed bolesną transformacją i unikanie konfrontacji ze swą podświadomością. Zadanie
dla Skorpiona to zaakceptowanie kryzysów, w które sam się nieświadomie wpędza i uznanie płynących z nich doświadczeń. Drogą ewolucji i kolejnych doświadczeń poprzez transformację może się uwolnić od wewnętrznych i zewnętrznych zależności. Może zapanować nad energiami, które nim wcześniej kierowały i wykorzystać je świadomie. Ze swoją wiedzą o prawach transformacji i roli doświadczeń może być drogowskazem dla tych wszystkich, którzy pragną uwolnienia przemiany. Na planie indywidualnym i społecznym może zostać animatorem głębokiej duchowej, religijnej lub światopoglądowej odnowy.
Dla nieprzewidywalnego i wojowniczego Skorpiona przypisano m.in. rubin i inne kamienie o barwie krwi i ognia a także pełen zieleni malachit.


Rubin – transformuje silne, emocjonalne popędy Skorpiona w uniwersalną miłość a jego energię kieruje na realizację celów duchowych. Żądzom seksualnym Skorpiona nadaje rys szlachetności i wskazuje na seksualne zespolenie jako drogę do poczucia jedności z Kosmosem.

 

 

Granat – pogłębia wnikliwość Skorpiona w zgłębianiu spraw i skłania do zdobywania obszerniejszej wiedzy. Umacnia takie cechy charakteru jak wytrwałość, odwaga i siła. Uczy świadomie gospodarować i wykorzystywać energię seksualną.

 


Hematyt – udostępnia Skorpionowi dostęp do potencjału sił regeneracyjnych. Obdarowuje opanowaniem i spokojem a w okresach kryzysowych wzmacnia odwagę i hart ducha. Pomaga zaakceptować bolesne doświadczenia
i przyjąć płynącą z nich wiedzę jako niezbędny czynnik rozwoju.

 

 


Czerwony jaspis i krwawy jaspis – dzielą się ze Skorpionem swą siłą, pobudzają empatię i bezinteresowność, wzmacniają zaufanie do mądrości sił Natury oraz uczą jak z tych sił korzystać.

 

 


Ametyst
– uświadamia Skorpionowi, że droga do totalnego zjednoczenia
z bliskim człowiekiem i życiem prowadzi poprzez – otwierające na głębsze prawdy – zaufanie i poświęcenie. Kamień ten kieruje Skorpiona ku wnętrzu, rozwija jego intuicję a myślenie i działanie wzbogaca o bezinteresowność.

 


Malachit – także wg tradycji indiańskiej – wspomaga w transformacji Skorpiona sterują siłami przemiany i odnowy. Uświadamia Skorpionowi jego słabe strony i utrwalone niekorzystne nawyki, by skutecznie usunął je ze swego życia. Rozwija akceptację do siebie i innych, czyni go bardziej elastycznym w poglądach i zachowaniach, harmonizuje z biegunowością życia, uwrażliwia na subtelniejsze formy energii oraz pogłębia radość życia.

 

 

 

Agat z krystalicznym wrostkiem – pomaga Skorpionowi odnaleźć w swoim wnętrzu światło, mądrość, czystość i – mimo wszelkich pokus – pozostać im wiernym. Obdarza zdolnością rozpoznawania ukrytych duchowych emocji.

 

 

 

Czarny opal – uzmysławia, że doskonała próżnia zawiera duchowy zarodek życia tym samym uwalnia Skorpiona od lęku przed końcem, porzuceniem, nicością.

 Czerwony turmalin
– usuwa blokady i utrwalone przyzwyczajenia emocjonalne oraz wszystko co hamuje rozwój duchowy Skorpiona.Czarny turmalin – oczyszcza wnętrze Skorpiona z negatywnych energii i motywuje optymistycznie.

 


Obsydian
– konfrontuje Skorpiona z głębią jego podświadomości. Wspomaga procesy świadomego przeżywania i przetwarzania blokad i struktur emocjonalnych.

 

Koziorożec 22.XII. – 20.I.

Planeta – Saturn
Żywioł – ziemia
Jakość – stała

 

Koziorożec konfrontuje się z ograniczeniami wymuszającymi koncentrację na sprawach najistotniejszych kosztem wszystkiego co wg niego nie jest ważne i prawdziwe. Targają nim rozterki egzystencjonalne dotyczące przemijania zjawisk, doczesności i wieczności. Rozważania te często powodują jego zainteresowanie wartościami starych tradycji i odwiecznymi prawidłowościami. Koziorożec chce własną pracą i samodzielnie dojść do sukcesu, wyznacza sobie coraz to nowe cele i zadania. Samotnie, z mozołem rozpoznaje rzeczywistość i dąży do wewnętrznej doskonałości. Koziorożca satysfakcjonują odpowiedzialne zadania, których realizacja daje mu duże zadowolenie. Często usuwa się w cień pracując i tworząc dla dobra ogółu, przy czym ważne jest, by tworzone przez niego dzieła były trwałe i pożyteczne. Do wyznaczonego celu dąży wytrwale, z uporem i zdecydowanie. Wszelkie przeszkody go hartują, mobilizują jego ukryte siły i sprzyjają rozwojowi. Często towarzyszy mu uczucie przygnębienia spowodowane poczuciem rzeczywistości i obowiązku. Koziorożec uważa, że uznanie, miłość, szacunek i poczucie godności może osiągnąć wyłącznie poprzez swoją pracę. Stąd częsta tendencja do przeciążania samego siebie i przepracowania. Zagraża mu również zatracenie radości życia na rzecz pracy i obowiązków. Bazowanie na tradycyjnych wartościach i szukanie w nich pewności i potwierdzenia może spowodować, że zostanie zatwardziałym konserwatystą. Zagraża mu także kult doczesnego sukcesu i wykonywanie swoich zadań kosztem relacji międzyludzkich. Subtelne uczucia niepokoją go i wprawiają w zakłopotanie. Swoją nieporadność i zażenowanie często chowa pod maską chłodu i powściągliwości. Nie znaczy to bynajmniej, że Koziorożec nie jest zdolny do głębokich i trwałych uczuć. Jest wręcz przeciwnie, jednak zanim otworzy się przed drugim człowiekiem potrzebuje dużo czasu i zaufania. Zadanie dla Koziorożca to nauka odróżnienia czy przymus osiągania sukcesu jest zewnętrzną koniecznością czy wynikiem wybujałych ambicji i pragnień.
Dla wytrwałego i pracowitego Koziorożca przypisano m.in. tajemniczą i niepokojącą czarną perłę i niezniszczalny diament.

Czarna perła – uczy Koziorożca, że droga do doskonałości wiedzie poprzez otwarcie się na innych ludzi oraz akceptację wydarzeń i zjawisk, z którymi konfrontuje go życie. Uzmysławia, ze unikanie bolesnych doświadczeń cofa go w rozwoju, natomiast przyjęcie ich z pokorą i zrozumieniem wiedzie ku doskonałości.

 


Jaspis – zakorzenia Koziorożca w realiach, rozwija cierpliwość i stałość, umacnia skromność i motywuje pracę dla dobra ogółu.

 

 

 

Obsydian – pomaga mu poprzez wszystkie warstwy podświadomości odnaleźć wewnętrzną mądrość i uporać się z blokującymi strukturami emocjonalnymi.

 

 


Zielony i czarny turmalin – czynią Koziorożca otwartym dla duchowych energii.Zielony turmalin sprzyja osiągnięciu dobrobytu i zadowolenia z życia. Natomiast czarny turmalin kieruje na drogę rozwoju duchowego.

 

 

Kwarc dymny – pomaga Koziorożcowi uporać się z blokadami i strukturami utrudniającymi dostęp do źródła wewnętrznej mądrości. Wspiera go na drodze do rozwoju duchowego.

 Kryształ górski – także wg tradycji indiańskiej – rozjaśnia wnętrze Koziorożca usuwając negatywne energie i blokady oraz sprzyja rozwojowi duchowemu i medytacji.

 Diament – prowadzi Koziorożca ku doskonałości drogą eliminacji wszystkiego co przeszkadza i skoncentrowaniu się na najważniejszym celu.

 Kamień księżycowy – jako kamień uzupełniający wspomaga uczuciową sferę życia Koziorożca. Pozwala na kształtowanie pozytywnych i nieskomplikowanych relacji osobistych i międzyludzkich. Uczy jak sobie radzić z emocjonalnymi rozczarowaniami i czyni Koziorożca otwartym na nowe doświadczenia.

  

 

 

Strzelec 23.XI. – 21.XII.

Planeta –Jowisz
Żywioł – ogień
Jakość – zmienna

Zainteresowania Strzelca koncentrują się na poszukiwaniu możliwości wyższego rozwoju człowieka i prawdy oraz przekonaniu, że u podstaw wszystkiego leży głębszy sens. Na podstawie osobistych doświadczeń Strzelec rozwija konstruktywne i społeczne filozofie życiowe, które z założenia powinny służyć dobru i pomyślności ogółu. Ekspansywność oraz ciekawość świata i ludzi powoduje, że Strzelca interesują podróże, nieznane kraje i obce kultury oraz tajniki ludzkiej duszy i jej możliwości. Strzelec jest pewny, że życie jest skarbnicą miłości, radości, rozlicznych doznań i przekonanie to chce dzielić z innymi. Z niespotykanym zapałem i entuzjazmem poszukuje sensu i celu w życiu dzieląc się z innymi optymizmem i radością życia. Bardzo sobie ceni wolność umysłową i niezależność. Strzelec często angażuje się w życie społeczne lub religijne a jego działalność i wizjonerskie idee często wyprzedzają epokę. Strzelec charakteryzuje się takimi zaletami jak: otwartość, szczerość, odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, wspaniałomyślność i poczucie sprawiedliwości. równocześnie potrafi być skrajnie nietolerancyjny wobec zachowań, które uważa za niesłuszne. Natomiast, gdy jest przekonany o słuszności jakiejś sprawy otwarcie wyraża swoje zdanie – jest zdecydowany i nieustraszony. Takiej samej prawdomówności i prostolinijności oczekuje od innych.
Zagraża mu moralna pycha i skłonność do narzucania innym swego punktu widzenia i systemu wartości. By sobie i światu udowodnić własną wielkość może zabiegać o funkcje i urzędy oraz przywiązywać zbytnią wagę do tytułów naukowych i stanowisk. Strzelec choć jest z natury niezwykle wspaniałomyślny może w pewnych sytuacjach prezentować ograniczony światopogląd i dogmaty, przy których będzie trwać w wielkim uporze i zacietrzewieniu.
Nauką dla Strzelca jest nie przecenianie swego prestiżu i w społeczeństwie, pokonanie poczucia własnej nieomylności i uniknięcie wywyższania się. Strzelec kroczący drogą rozwoju i świadomy swych duchowych możliwości ma szansę zostać nauczycielem duchowym dla innych.
Dla szczerego i aktywnego Strzelca przypisano m.in. mieniący się barwami tęczy opal i mistyczny szafir.

Zielony Awenturyn – harmonizuje duszę Strzelca z energiami przyrody
i wyczula na obecność i działanie sił duchowych. Obdarza spokojem i siłą.

 

 


Chalcedon – obdarza Strzelca niezbędnym opanowaniem i kieruje
ku wewnętrznej mądrości, by tam mógł czerpać inspirację. Pozwala na jasną
i spokojną prezentację swych przekonań i poglądów.

 

 

 


Sodalit – koncentruje siły umysłowe Strzelca i umożliwia swobodne – pozbawione wpływów cudzych opinii -- wyrażanie swych myśli i idei. Wspiera przy realizacji celów i ideałów, mocniej osadza w realiach.

 

 

 

 

 

Chryzokola – otwiera Strzelca i harmonizuje z kosmicznymi i ziemskimi energiami. Uwrażliwia na poznanie zmysłowe i powoduje zaangażowanie
na rzecz przyrody, jej praw i potrzeb.

 

 

Obsydian – także w tradycji indiańskiej – sprzyja introspekcji i odkryciu swej wewnętrznej siły i mądrości, by następnie odnaleźć ją w świecie zewnętrznym i umocnić.

 Ametyst – obdarza Strzelca zaufaniem w mądrość i sens życia i wzmaga wiarę we własne siły. Pozwala zaufać i zawierzyć swej wewnętrznej mądrości a tym samym otworzyć się na nowe obszary wiedzy i doświadczenia. Wskazuje Strzelcowi cel i misję w życiu i sprzyja zaangażowaniu się na rzecz ludzkości i jej wyższego rozwoju.

 Opal – uwrażliwia i otwiera duszę Strzelca na różnorodność Wszechświata w treści i formie oraz pomaga dostrzec działanie sił duchowych. Reaktywuje te siły we wnętrzu Strzelca równocześnie wskazując na obszary, które są tłumione lub zablokowane.

 

 

Błękitny topaz – usuwa ograniczenia w myśleniu i uwalnia wewnętrzną inspirację.

 

 


Lapis Lazuli
– umacnia zaufanie do Uniwersum, sprzyja intuicji i introspekcji, obdarza głęboką radością życia a także pozwala Strzelcowi wykorzystać w życiu codziennym jego doświadczenia.

 

 

 

Ciemnoniebieski szafir – prowadzi Strzelca do najwyższej prawdy. Odciąga go od powierzchowności życia, przypomina o jego misji, kieruje ku wnętrzu i sprzyja medytacji. Obdarza go pragnieniem i możliwościami bycia przewodnikiem dla innych w drodze do poznania najwyższej prawdy.

 

 

 

Wodnik 21.I. – 19.II.

Planeta – Uran
Żywioł – powietrze
Jakość – stała

Zasada Wodnika to społeczna i zespolona praca nad realizacją wizjonerskich idei
i przyszłościowych celów. To wielkie pragnienie uwolnienia się z ograniczeń i więzi, by dotrzeć do nowych, nieznanych obszarów istnienia. To świadome przejście od osobistych interesów do ogólnoludzkich. Wodnik to przełamujący stereotypy odnowiciel, wynalazca, reformator, ideolog  i myśliciel wyprzedzający epokę i inicjujący zmiany. To animator przełomów światopoglądowych, politycznych i technicznych.
Zasadniczą cechą Wodnika jest wybitna przenikliwość widzenia ludzi i ich spraw. Sprzyja to bezstronności i życiu bez uprzedzeń i zawiści. Wodnik jest bardzo chłonny wiedzy i poznania, ma nieodpartą chęć uczenia się w każdej sytuacji i od każdego. Często wkłada ogromny wysiłek, by zrealizować ważne dla siebie a często wyidealizowane cele i wartości życia. Dla urzeczywistnienia swej idei zdolny jest do największych poświęceń i wyrzeczeń.
Podstawową potrzebą Wodnika jest potrzeba swobody, niezależności i wolności. Preferuje swój indywidualny styl bycia i życia nie patrząc na konsekwencje.
Wodniki mają wrodzoną pogodę ducha, życzliwość, są spontaniczne, oryginalne i niezwykle pomysłowe. Nieobca im jest tolerancja i miłosierdzie, toteż często wspierają potrzebujących, okazują współczucie i życzliwość. Wodnikowi zagraża stracenie kontaktu z rzeczywistością na rzecz marzeń, ideałów czy iluzji lub zagubienie wśród wielu pomysłów czy idei i niemożność zdecydowania się na jedną, by ją zrealizować.
Natomiast silna potrzeba wolności i niezależności powiązana z poczuciem swej wyjątkowości grozi Wodnikowi trudnościami w kontaktach międzyludzkich a nawet odsunięciem od społeczeństwa.
Z kolei nadmierne skłanianie się ku intelektowi może blokować dostęp do intuicji. Nauką dla Wodnika jest skierowanie się ku swemu wnętrzu i rozwijanie zaufania w swe intuicyjne zdolności, by następnie nawiązać świadomy kontakt z Kosmosem.
Dla pogodnego i pomysłowego Wodnika przypisano m.in. esencjonalnie błękitny turkus i jasnobłękitny szafir.

Chryzokola – uczy Wodnika jak wśród reali codziennego życia zachować wewnętrzne poczucie wolności i przestrzeni. Pozwala zaakceptować i zrozumieć wartość i rolę wypełniania obowiązków w procesie całościowego rozwoju. Pobudza empatię i harmonijne współżycie z innymi, uwrażliwia na przyrodę i jej siły.

 

 


Opal – uwrażliwia Wodnika na różnorodność życia, doznań i doświadczeń. Pokazuje,
że oprócz zewnętrznej strony życia funkcjonuje poziom wewnętrznej mądrości
i skłania do samopoznania.

 

 

 

 

 

 


Turkus – wspiera Wodnika przy realizacji celów humanistycznych dając natchnienie, spokój i siłę. Harmonizuje realia świata zewnętrznego z duchowymi ideami Wodnika. Chroni przed niechcianymi i niekorzystnymi wpływami.

 

 

 

Błękitny topaz – wspomaga Wodnika w procesie odrzucania i rezygnacji ze starych blokujących struktur myślowych i emocjonalnych, torując drogę do rozwoju duchowego.

 

 

 

Akwamaryn – otwiera Wodnika na jego wewnętrzną mądrość, duszę i umysł czyni czystą i krystaliczną, wzmacnia poczucie nieograniczonej wolności i przestrzeni. Akwamaryn kontaktuje Wodnika z jego „wyższym Ja” i całą zawartą tam mądrością oraz umożliwia dzielenie się z innymi swymi doświadczeniami.

 

 

 Jasnobłękitny szafir – wskazuje kierunek i cel drogi Wodnika prowadząc do najwyższej realizacji. Zagubiony, niezdecydowany czy wątpiący Wodnik może wprost poprosić szafir o wskazanie kierunku jego drogi.

 

 

 

Jasnobłękitny fluoryt – wspomaga i rozwija u Wodnika fenomenalną zdolność poznania intuicyjnego. Stymuluje rozwój duchowy i wskazuje prawdziwe motywy leżące u podstaw idei i wizji Wodnika.

 


 

 

Ryby 20.II. – 20.III.

Planeta – Neptun
Żywił – woda
Jakość – zmienna

Zasada Ryb to pełne wahań, zahamowań i rozczarowań próby wcielania w życie ideałów. Ryby często lepiej się czują w swych przeczuciach i marzeniach, niż w realnym świecie. Siła Ryb leży raczej w ich ideałach niż w działalności. Ryby mają skłonność do wszelkich spraw metafizycznych lub religijnych a poprzez medytacyjne praktyki duchowe mogą bardzo łatwo połączyć się z energią Wszechświata.
Zodiakalne Ryby są miłe, uprzejme, czułe, często melancholijne i nieszczęśliwe. Ich łagodna, zdolna do współczucia natura sprawia, że mają wiele zrozumienia dla ludzkiego cierpienia.
Są altruistyczne, oddane, gotowe do poświęceń a nawet do ofiar za innych. Ich wrażliwość i empatia pozwala intuicyjnie reagować na myśli i odczucia innych a nawet współodczuwać ich lęki i rozterki.
W sprawach doczesnych Ryby bywają często bezradne i zagubione. Nie mają zbyt wygórowanych ambicji, nie dbają o stanowisko i władzę. Rzadko odnoszą sukcesy finansowe. Natomiast świat wewnętrzny Ryb jest niezwykle bogaty w fantazje, marzenia i ideały.
Rybom, które nie zdołały się zakorzenić w duchowych lub religijnych obszarach życia grozi chwiejność charakteru, bezradność i poczucie braku sensu życia.
Ucieczka przed sobą i otaczającą rzeczywistością grozi Rybom popadnięciem w nałogi. Rozwój Ryb uzależniony jest od umiejętności zaakceptowania swej wrażliwości i przenikliwości oraz wyrażenia zgody na bolesne i wstrząsające doświadczenia. Tylko w ten sposób Ryby mogą odkryć największe tajemnice życia i Uniwersum.
Dla marzycielskich i empatycznych Ryb przypisano m.in. Pochodzące z głębin oceanu perłę
i koral.

Turkus – także wg tradycji indiańskiej – pomaga Rybom zachować równowagę pomiędzy materialną a duchową sferą życia. Chroni wrażliwe Ryby przed niechcianymi i niekorzystnymi wpływami i harmonizuje z energiami Ziemi
i Kosmosu

 

 

 

 

Koral – wzmacnia subtelność, wrażliwość, stałość i zdolność przystosowania się Ryb
do zmieniających się warunków życia.

 

 

 

Jadeit – koreluje z pełnym serdeczności, łagodności, skromności i otwartym na potrzebę i uczucia – charakterem Ryb. W ich życie wprowadza harmonię i opanowanie, zbliża do wewnętrznej mądrości i skłania do całościowej akceptacji życia.

 

 


Kamień księżycowy – wpływa harmonizująco na uczuciową sferę życia Ryb, pozwala zaakceptować uczucia w całej ich różnorodności i znaleźć w nich źródło siły i natchnienia. Poza tym potęguje wrażliwość, subtelność i współczucie.

 Perła – konfrontuje z bolesnymi doświadczeniami jako niezbędnym elementem edukacji i rozwoju. Pozwala je zaakceptować i zrozumieć, pomaga stawić im czoła obdarzając wytrwałością i odwagą.

 

 

Akwamaryn – pozwala uzewnętrznić się szlachetnej naturze Ryb. Sprzyja samo ekspresji i samorealizacji w sposób szczery, swobodny i twórczy.

 

 

Opal – pozwala świadomie wyzwolić całe bogactwo i potencjał twórczej mądrości wewnętrznej i sprzyja jej zrozumieniu.

 

 

Fioletowy fluoryt – sprzyja intuicyjnemu postrzeganiu rzeczywistości i otwiera na wyższą duchowość, wyostrza postrzeganie symboliczne, uwrażliwia na odbiór skojarzeń i przeczuć.

 


Ametyst – w pełni harmonizuje z energią Ryb i obdarza je tym co ma najlepsze. Uczy zaufania do siebie i prowadzi do doskonałości.

 

 


Błękitny szafir – prowadzi Ryby wprost do doskonałości usuwając zamęt, iluzje i pomaga zawierzyć wewnętrznej mądrości.

 

 


Uzyskaj profesjonalną poradę ezoteryczną lub życiową od tego Eksperta

teraz niedostępny
*Tajga*
*Tajga*
708 788 041 POLSKA 4.92 zł brutto
autor: *Tajga*, odwiedzin: 32304
"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"
FacebookYoutubeInstagram
Strona jest zarządzana przez firmę 4C sp. z o.o.
Copyright 1998-2021 © 4C sp. z o.o.