NAJWIĘKSZY SERWIS EZOTERYCZNY W POLSCE
Płeć
Dziedziny
Metody
Sposób kontaktu
Styl porady

Żywioły: Powietrze

Powietrze jest niewidzialne, utożsamia się je z niewidzialnymi aspektami człowieka, czyli z jego intelektem, myślami oraz jego psychiczną, mentalną stroną. Jest to więc żywioł intelektu, wolności oraz przestrzeni. Często mówi się, że trzeba „przewietrzyć głowę”, żeby zebrać myśli lub ogólnie, przewietrzyć się, żeby znaleźć nową koncepcję i wprowadzić zmiany. Powiew świeżego powietrza przynosi bowiem ożywienie, podnosi witalność, poprawia zdrowie. Brak powietrza powoduje ograniczenia, dusi i sprawia, że czujemy się przytłoczeni, zmęczeni i chorzy. Elementami powietrza są również wyobraźnia, wizje i sny, czyli najbardziej zagadkowa strona człowieka. Powietrze odpowiada także za porozumiewanie się i komunikację oraz przenoszenie informacji. Żywioł powietrza odpowiada za kreatywność, intuicję, muzykę, naukę i przekazywanie wiedzy. Jest nośnikiem marzeń, pragnień, fantazji. Żeby cokolwiek mogło powstać, najpierw musi być myśl, a myśl jest ściśle związana z żywiołem powietrza, gdyż to ten element jest nośnikiem myśli. Ponadto do pozytywnych aspektów żywiołu powietrza zaliczamy: mądrość, szczęście, logikę, rozeznanie, uprzejmość, radość, komunikację, pilność, analizę, zdecydowanie, szybkość, nadzieję, wszechstronność, intuicję oraz otwarty umysł.

czytaj więcej

Wybierz idealnego eksperta dla siebie