Udzieliliśmy ponad 4 miliony porad
Płeć
Dziedziny
Metody
Sposób kontaktu
Styl porady
Rozalia

Rozalia

teraz dostępny

Dziedziny : Miłość i partnerstwo, Twoja przyszłość, Wsparcie duchowe, Finanse

Metody : Tarot, Karty klasyczne, Numerologia, Rytuały

Styl porady : Łagodnie i spokojnie

STATYSTYKI
8459 Ilość
porad
Ostatnio
online
4 Lat na
portalu
35199 Wyświetleń
profilu

Rozmowa telefoniczna z Ekspertem

Kliknij w numer i zadzwoń:

+48 224 452 438

4.30 brutto / minuta

Możesz skorzystać z usługi Telefon bez zakładania konta w serwisie. Doładuj jednorazowe konto, aby otrzymać unikalny, tymczasowy NUMER KLIENTA oraz PIN.

Tymczasowy NUMER KLIENTA oraz PIN są dostępne wszystkich Ekspertów. Będą aktywne do czasu wykorzystania środków na koncie tymczasowym.

Doładowanie konta tymczasowego

Krok 1. Podaj swój e-mail

Twój e-mail zostanie użyty tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji usługi. Po doładowaniu konta tymczasowego otrzymasz na swój e-mail NUMER KLIENTA oraz PIN.

 
Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 – Usługodawca, spółka 4C Sp. z o.o., która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Usługodawcę, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: rodo@wrozbyonline.pl.