Udzieliliśmy ponad 3 miliony porad

Astrologia 21. wieku, czyli między magią a wiedzą

Data publikacji: 2023-03-14

Kategoria: Astrologia

Astrologia 21. wieku, czyli między magią a wiedzą

Astrologia to dziedzina wiedzy ezoterycznej. Ma starożytne, bogate, wywodzące się z różnych kultur korzenie (Egipt, Mezopotamia, Sumerowie, Chiny, Grecja) oraz szerokie zastosowanie. Sięga po wiedzę opartą na obserwacji zależności między wydarzeniami w życiu człowieka i położeniem ciał niebieskich. Aż do XVIII wieku astrologia była akademicką dziedziną nauki. Wszyscy wielcy uczeni od starożytności po oświecenie byli także astrologami. Mikołaj Kopernik uważał ją za „królową nauk”, Tomasz z Akwinu, uważany za jednego z ojców kościoła katolickiego, także z niej korzystał i wysoko cenił. Badaniem układów gwiazd zajmowali się też Galileusz, Nostradamus, Isaac Newton... Zainteresowanych odsyłam do historii filozofii i historii nauki. Naprawdę można się zdziwić, kto praktycznie zajmował się astrologią i wysoko ją cenił… Dopiero oświecenie i racjonalizm sprowadziły astrologię do rangi pseudonauki, pogardzanego jarmarcznego wróżbiarstwa, na zawsze usuwając ją z uniwersytetów.

Astrologia na miarę 21. wieku to astrologia humanistyczna. Okazuje się doskonałym narzędziem do samopoznania i doskonalenia. Niektórzy wielcy współcześni astrologowie - praktycy uważają, że gdy udaje się przekroczyć potencjał określony przez horoskop urodzeniowy, pojawiają się zupełnie nowe możliwości w każdej dziedzinie życia. Osobiście jestem zwolenniczką astrologii humanistycznej i z doświadczenia wiem, że to się zdarza wówczas, gdy człowiek świadomie rozwija swój potencjał.

Warto dodać, że w astrologii humanistycznej nie obowiązuje zasada predystynacji. Bez wnikania w teologiczne i filozoficzne dysputy predystynacja oznacza „dany z góry, nieodwracalny los człowieczy”, niczym fatum w tragediach starogreckich. Astrologia 21. wieku nie jest zatem dla tych, którzy wybierają rolę „ofiary losu”, tkwią w fałszywym przekonaniu, że wszystko jest z góry ustalone, odrzucają dar wolnej woli, odrzucają możliwość dokonywania świadomych decyzji z gotowością ponoszenia za nie konsekwncji.

Tymczasem astrologia humanistyczna odrzuca „wyroki bogów” wszelakich i zachęca do tego, by poznać siebie, rozwijać swój potencjał i przekraczać ograniczenia. Okazuje się świetnym narzędziem na drodze samopoznania oraz rozwoju duchowego czy kariery. Pozwala bowiem odróżnić „subiektywne” od „obiektywnego”,”oczekiwane” od „możliwego”, podejmować decyzje korzystne, najmniej ryzykowne, działać w porę, przewidzieć realne konsekwencje oraz czas wydarzeń. I zawsze pozostawia decyzję, nie krępując wolnej woli. Jedynym ograniczeniem stają się wówczas fizyczne możliwości ludzkiego organizmu. Istnieje zresztą wiele typów horoskopów: solariusz, czyli osobisty horoskop na dany rok, lunariusz, czyli horoskop na dany miesiąc; godzinowy - „na wydarzenie”, partnerski, porównawczy, harmoniczny, mundalny (zbiorowy polityczny, społeczny) itd..

Warto także zwrócić uwagę, że w astrologii humanistycznej wszystkie elementy horoskopów (sic!, nie tylko znaki i planety) to archetypy. Dlatego profesjonalna analiza horoskopu urodzeniowego to bogate źródło wiedzy o osobowości, jej dynamice, mocnych i słabych stronach. Pozwala odkryć, co jest źródłem satysfakcji, co czyni człowieka nieszczęśliwym. I najważniejsze: nie ocenia…

A cóż wspólnego ma astrologia humanistyczna z magią poza stereotypowym przekonaniem, że obie reprezentują jarmarczne wróżbiarstwo? Jeśli zdefiniujemy magię jako wiedzę o tym, jak praktycznie posługiwać się subtelną energią życiową, to horoskop urodzeniowy wskaże: zdolności magiczne, siły drzemiące w podświadomości oraz indywidualną dynamikę żywiołów. W tym sensie każdy człowiek wkraczający na ścieżkę rozwoju duchowego staje się także magiem swojego wewnętrznego świata duszy…

Astrologia humanistyczna może przed każdym otworzyć drzwi do magii na co dzień, a tym samym do bardziej świadomego, odpowiedzialnego życia.

AUTOR ARTYKUŁU

Akia

Akia

"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"
Strona jest zarządzana przez firmę 4C sp. z o.o.
Copyright 1998-2023 © 4C sp. z o.o.