Udzieliliśmy ponad 3 miliony porad

To i owo o aurze

Data publikacji: 2022-09-27

Kategoria: Doradztwo duchowe

To i owo o aurze

Według jednego ze słowników aura to pole energii elektromagnetycznej, które otacza wszystkie formy życia. Jasnowidzący postrzegają aurę tak jak każdy widzi światło otaczające płomień świecy. Aura dostarcza informacji o charakterze człowieka o jego zdrowiu, witalności o stanie psychicznym i emocjonalnym. W aurze widoczna też jest ścieżka życiowa człowieka. Aura jest kolorowa, a jej wielkość i intensywność barw zmienia się w zależności od uczuć i myśli. Człowiek przygnębiony ma aurę małą i bladą. Człowiek podniecony, niecierpliwy ma aurę jaskrawą, intensywną i dużą. Aura składa się z siedmiu warstw, które nazywane są ciałami subtelnymi. Powiązane są one z poszczególnymi czakrami, czyli ośrodkami energetycznymi położonymi wewnątrz aury. Większość ludzi dzięki praktyce może nauczyć się wyczuwać trzy z warstw. Uzdrowiciele często potrafią wyczuwać wszystkie warstwy. Ciała energetyczne nie są od siebie oddzielone, a przenikają się nawzajem. Jednak każde z nich wibruje na swoim poziomie częstotliwości.

Ciało eteryczne (warstwa 1)

Znajduje się najbliżej ciała fizycznego i posiada mniej więcej taka sama rozciągliwość. Często nazywa się go kopią eteryczną. Ciało eteryczne witalnej i twórczej siły, życiowej oraz fizycznych odczuć istnieje tylko przez dane wcielenie i przy ponownym wcieleniu tworzy się na nowo. Po śmierci fizycznej rozpuszcza się w ciągu kilku dni. Pozostałe ciała istnieją po śmierci nadali wiążąc się w każdej inkarnacji z nowym ciałem fizycznym. Ciało eteryczne to naturalna ochrona. Dzięki niej człowiek nie może zachorować tylko ze względu na przyczyny zewnętrzne. Powody problemów ze zdrowiem zawsze leżą w nim samym. To mogą być negatywne myśli i uczucia, a także sposób życia nie będący  w harmonii z ciałem. Czasem to przeciążenie, czasem alkohol, nikotyna, narkotyki, niezdrowe jedzenie. Wszystko to może zniszczyć eteryczna siłę życia. Tak powstają w aurze słabe miejsca przez które może wyciekać energia życiowa. Ciało eteryczne reaguje na myśli. Stąd sukcesy pozytywnego myślenia. Do  harmonizacji i naładowania ciała eterycznego nadają się różne formy terapii. Można je wiec wzmocni, a to wpłynie też na ciało fizyczne.

 

Ciało emocjonalne (warstwa 2)

Ciało emocjonalne nazywane bywa też czasem ciałem astralnym. Jest ono nośnikiem uczuć, emocji właściwości charakteru. Jego aura rozciąga się wokół człowieka na odległość do kilku metrów. Ma kształt owalny. Aura emocjonalna jest w ciągłym ruchu. Każde uczucie, każde poruszenie w obszarze emocji widać w aurze. Emocje typu strach, przygnębienie, złość powodują powstawanie w aurze ciemnych miejsc. Człowiek otwarty na miłość radość ma aurę jasna i przeźroczystą. W ciele astralnym zmagazynowane są wszelkie leki, agresje, nierozwiązane sprawy, samotność czy brak zaufania do siebie. To tutaj właśnie urzeczywistnia się zasada wzajemnego przyciągania. To co człowiek wysyła przyciąga podobne i łączy się z nim. To oznacza że np. częstotliwość strachu w człowieku przyciąga sytuacje w których strach się potwierdza. To samo jest z agresją czy miłością. Świadome myślenie ma mały wpływ na ciało emocjonalne. Można dążyć do miłości, a nieświadomie wypromieniowywać sprzeczne z tym częstotliwości np. zazdrości. To utrudnia osiągnięcie celu.

 

Ciało mentalne (warstwa 3)

Przez ciało mentalne przenoszone są myśli, idee i wszystko co racjonalne. Promieniowanie aury ciała mentalnego wychodzi do kilku metrów poza ciało emocjonalne. Struktura jego jest gęsta. Ciało mentalne posiada wyższe i nisze oktawy. Większość ludzi nie ma dostępu do wyższej oktawy. Niższe oktawy to postrzeganie oparte na spostrzeżeniach na poziomie fizycznym. Ciało poprzez zmysły przyjmuje informacje i przenosi je przez ciało eteryczne do ciała emocjonalnego. Ciało emocjonalne zmienia informacje na uczucia i przekazuje do ciała mentalnego. To ma za zadanie tworzenie zwerbalizowanych myśli. Poprzez wpływ ciała emocjonalnego informacje są często zniekształcone. To ogranicza możliwości ciała mentalnego. Dostęp do wyższej oktawy ciała mentalnego daje możliwość przyjmowania prawd uniwersalnych dopływających z ciała duchowego i integrowania ich z rozumem racjonalnym. Wtedy to urzeczywistnia się mądrość i poznanie wyższego ja w życiu człowieka.

 

Ciało duchowe (warstwy od 4 do 7)

Ciało duchowe, czyli przyczynowe i jego aura promieniują w najbardziej delikatnych kolorach. Aura człowieka rozbudzonego może sięgać do kilku kilometrów. Do ciała duchowego nieustannie płynie energia. Przenika ona także ciało mentalne, emocjonalne i eteryczne, podnosząc ich wibracje. Od rozwoju czakr zależy jak może człowiek ta energie przyjmować i wykorzystywać. Przez ciało duchowe człowiek doświadcza wewnętrznej jedności z całym życiem. To ono wiąże człowieka z Boskim bytem. Ciało duchowe jest nieśmiertelne. Gdy człowiek otwiera się na jego wibracje jego życie uzyskuje zupełnie nowa jakość. Wyższe ja niesie go we wszystkich działaniach, a jego życie staje się wyrazem mądrości, siły, miłości i szczęścia.

AUTOR ARTYKUŁU

Agra

Agra

"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"
Facebook
Strona jest zarządzana przez firmę 4C sp. z o.o.
Copyright 1998-2023 © 4C sp. z o.o.