Udzieliliśmy ponad 4 miliony porad

Wibracja Numerologiczna 19 – Karma Władzy

Kategoria: Numerologia

Wibracja Numerologiczna 19 – Karma Władzy

Osoby mające liczbę 19 w swoim portrecie numerologicznym, w poprzednim wcieleniu nadużywały władzy. Nie potrafiły korzystać z tego przywileju w odpowiedni sposób. W tej karmie ukryta jest bezwzględność – chęć podporządkowania sobie wszystkiego i wszystkich dookoła. Skutkiem w obecnym wcieleniu jest odebranie tej władzy, pomimo mocnych predyspozycji i ambicji do jej sprawowania. Przeczytaj, jak można odpracować karmę władzy.

Karmiczna 19 - przyczyny zaciągnięcia długu władzy
Osoby z karmiczną 19 za swój cel życiowy uznawały sprawowanie władzy. Władza ta mogła obejmować wiele dziedzin życia, nie tylko sferę zawodową. To także chęć podporządkowania sobie partnera, dziecka, innych członków rodziny, bliższych bądź dalszych znajomych, a nawet ludzi całkiem obcych. Osoba taka uważała swoje zdanie za jedyne słuszne i nie znosiła sprzeciwu. Kiedy coś działo się nie po jej myśli, często mogła stosować przemoc - zarówno fizyczną, jak i psychiczną.

Osoby, które mają w swoim portrecie numerologicznym liczbę 19, w poprzednim wcieleniu cechowały się bardzo niezdrowym egoizmem. Potrafiły w sposób bezwzględny dążyć do wyznaczonego przez siebie celu. Nie patrzyły przy tym na krzywdy, jakie wyrządzały innym ludziom. Drugi człowiek, jego zdanie i uczucia, w ogóle się nie liczyły.

Nadmierna zarozumiałość powodowała, że osoby takie bardzo źle znosiły krytykę. Same dla siebie były bezkrytyczne - uważały się za kogoś znacznie lepszego od innych. Oceniały ludzi poprzez pryzmat statusu społecznego. Zacieśniały tylko pozorne więzi z osobami, w których widziały dla siebie potencjalne korzyści.

Jakie są skutki karmy władzy?
Najbardziej bolesnym skutkiem tego długu jest poczucie zniewolenia. Osoby z karmą władzy, w obecnym wcieleniu nie są słuchane przez innych. Bardzo ciężko jest im przede wszystkim w karierze zawodowej. Często mogą zajmować bardzo niskie stanowiska. Borykają się z problemem mobbingu w miejscu pracy. Na własnej skórze mogą odczuć piętno władzy ze strony innych ludzi.

Osoby z karmiczną 19 bardzo często już w dzieciństwie odczuwają skutki tego długu. Może to objawiać się w postaci surowych rodziców lub opiekunów. Często bywają tak zwanym „najsłabszym ogniwem” w środowisku szkolnym. Ale i w dorosłym życiu, kiedy karma nie jest odpracowywana, borykają się z problemem poniżania i tłamszenia przez innych. W relacjach partnerskich mogą być wykorzystywane i zdominowane przez swojego partnera.

Jak przepracować karmę władzy?
To bardzo dotkliwa karma, ponieważ powoduje sytuacje, w których można poczuć się słabszym, niższym i bezwartościowym. Jest to o tyle bolesne, że sama wibracja 19, to po zredukowaniu cyfra 1, czyli nic innego jak władza i predyspozycje na lidera. Predyspozycje, które ciężko rozwinąć i wykorzystać.

Jako, że w liczbie 19 jest mimo wszystko duża siła, determinacja, ambicja i predyspozycje do rządzenia, osobom z karmą władzy udaje się wyjść z ciężkich doświadczeń i osiągnąć wysoką pozycje. Jest to jednak test, jak ta pozycja będzie wykorzystywana. Władza powinna być używana tylko do pozytywnych celów – takich jak choćby pomoc tym najbardziej potrzebującym.

Trzeba nauczyć się empatii i wrażliwości na problemy innych ludzi. Szacunek należy się każdemu człowiekowi – bez względu na jego status społeczny. To także nauka odpowiedzialności – za siebie, za innych i za swoje decyzje. Nie można uciekać od konsekwencji własnych działań, trzeba stawiać im czoła.

AUTOR ARTYKUŁU

Wróżbita Mateusz Algiz

Wróżbita Mateusz Algiz

"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"