NAJWIĘKSZY SERWIS EZOTERYCZNY W POLSCE

Wibracja Numerologiczna 14 - Karma Wolności

Kategoria: Numerologia

Wibracja Numerologiczna 14 - Karma Wolności

Karma zapisana w liczbie 14 to przede wszystkim granice. Granice, które należy postawić samemu sobie, ale także granice innych ludzi, które trzeba respektować. W poprzednim wcieleniu osoby z karmą wolności nie szanowały żadnych norm i przepisów, teraz muszą nauczyć się przestrzegać tych zasad, które rządzą Wszechświatem i tych, które obowiązują w codziennym ludzkim życiu. Jeśli masz liczbę 14 w swoim portrecie numerologicznym, przeczytaj jak możesz odpracować dług wolności.

Karmiczna 14 - przyczyny zaciągnięcia długu wolności
Osoby, które mają w swoim portrecie numerologicznym liczbę 14, w poprzednim wcieleniu przede wszystkim nie potrafiły, bądź też nie chciały przystosować się do wyznaczonych zasad. Uciekały od podlegania pod jakiekolwiek normy, wpływając tym samym nie tylko na życie swoje, ale także innych ludzi. W skrajnych przypadkach mogły również ograniczać czyjąś wolność.

Życie bez żadnego umiaru - tak można opisać żywot, który wiodły osoby z liczbą 14. Jest tu zapisany brak kontroli nad ciałem fizycznym. Skupianie się głównie na zaspokajaniu swoich potrzeb. Osoby te nie potrafiły hamować swoich popędów seksualnych. Nie próbowały panować nad różnego rodzaju pokusami – nawet tymi destrukcyjnymi. W poprzednim wcieleniu mogły mieć problem z wieloma uzależnieniami. Uzależnienie od seksu, alkoholu, narkotyków czy też gier hazardowych.

Jakie są skutki karmy wolności?
Karma wolności może objawiać się w bardzo skrajnych formach. Osoby z karmiczną 14 mogą przejść obecne wcielenie w całkowitej wolności i swobodzie. To forma testu - w jaki sposób będą z niej korzystać. To tak naprawdę najtrudniejsza opcja, ponieważ wymaga zdrowego rozsądku i głębokiej świadomości. Niełatwo jest trzymać się granicy, której nie widać - a to z kolei jest konieczne do odpracowania tego długu.

Z drugiej strony karma ta może zadziałać wręcz odwrotnie. Osoby posiadające liczbę 14 w swoim portrecie numerologicznym mogą być często stawiane pod ścianą, w sytuacjach bez wyjścia. Mogą stale czuć nad sobą presje i ograniczenia. Borykać się z blokadami i przeszkodami, które bardzo trudno pokonać lub ominąć. W skrajnych przypadkach, kiedy karma nie jest odpracowywana, osoby z karmiczną 14 mogą mieć ograniczoną wolność bądź zostać jej całkowicie pozbawieni. Nie chodzi tu tylko konkretnie o karę więzienia w związku z przewinieniami – więźniem można być także w toksycznym związku, w ciężkiej i słabo płatnej pracy czy nawet we własnym ciele.

Jak odpracować karmę wolności?
Osoby z karmiczną 14 w obecnym wcieleniu powinny przede wszystkim bardziej zainteresować się sferą duchową. Jako, że w poprzednim wcieleniu w ogóle nie liczyły się ze swoją duszą, interesowały się tylko ciałem i materią. Teraz czas, aby zadbać o duchowość. Spełnić potrzeby, które są potrzebami pozazmysłowymi. Posłuchać tego, co naprawdę wypływa z wnętrza.

Jednym z warunków do przepracowania karmy wolności jest ustalenie pewnego schematu w swoim życiu. Ważny jest tutaj cel życiowy, do którego należy dążyć z pewnością i wbrew przeciwnościom losu. To bardzo istotne – nawet trudne doświadczenia nie powinny sprawić, że zejdziemy z odpowiedniej drogi. Konieczne jest ustalenie całego planu, tak aby móc trzymać się wytyczonych granic.

I w końcu najważniejszy czynnik. Nauka respektowania reguł, które dotyczą całego społeczeństwa. Poskromienie buntowniczej natury, która każe łamać narzucone z góry zasady. To głównie z tego powodu został zaciągnięty dług wolności, dlatego istotne jest, aby umieć podporządkować się pod ustalone odgórnie normy. Mało tego – osoby, które mają karmę wolności, same sobie powinny narzucać pewne schematy i zasady. Należy stawiać ograniczenia i nie ulegać cielesnym pokusom. Starać się zachować umiarkowanie i zdrowy rozsądek na każdej płaszczyźnie życiowej.

AUTOR ARTYKUŁU

Wróżbita Mateusz Algiz

Wróżbita Mateusz Algiz

"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"