Proroctowo Królowej Saby

Data publikacji: 2016-05-10

Kategoria: Przeznaczenie

Proroctowo Królowej Saby

Po II wojnie światowej przepowiednie królowej Saby cieszyły się wielką popularnością. Saba, posiadając dar widzenia przyszłości dokładnie opisała dzieje nadchodzących epok, określając je "czasami ostatecznymi".

Michalda, kim była

Według najpopularniejszej wersji proroctwa, na dwór króla Salomona przybywa Michalda - królowa Saby, państwa na południu Półwyspu Arabskiego, która pielgrzymuje do Ziemi Świętej. Słynie ona z mądrości, ale w przeciwieństwie do króla żydowskiego posiada wyjątkowy dar widzenia przyszłości. Podczas kilku miesięcznego pobytu w Jerozolimie, w rozmowach z Salomonem uchyla rąbka przyszłości świata.

Wizyta ta znajduje potwierdzenie w Biblii, gdzie władczyni nazywana jest Makedą. Wspomina o tym Pierwsza Księga Królewska odnotowując, że w podarku od niej król otrzymał "sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała Salomonowi". O królowej wspomina także Koran (nazywając ją Balqis) i tradycja etiopska, w której jest ona niezwykle popularna.

O czym dowiedział się Salomon?

Proroctwa mówią, że królowa uchyliła mu rąbka tajemnicy przyszłości, wieszcząc na przykład narodziny Jezusa. Dodała, że 1200 lat po jego śmierci rozpocznie się okres wojen i katastrof, zaś "naród żydowski będzie zniszczony i tułać się będzie po całym świecie". 200 lat później pojawi się pierwsze upomnienie od Boga - wielka kometa, w której czasach religia upadnie, "brat powstanie przeciw bratu", a "państwo rzymskie będzie zrujnowane". Interpretuje się to jako zapowiedź reformacji i wojen religijnych. Saba w trakcie dysput z Salomonem w symboliczny sposób opisała dzieje kolejnych epok, zapowiadając m.in. pojawienie się Napoleona, rewolucję technologiczną i wielkie wojny w Europie.

Oczywiście największe zainteresowanie wzbudziły zapowiedzi końca świata, które podzieliła na trzy grupy, z których dwie już się wypełniły. Pierwszym znakiem kresu dziejów było to, że ludzie "kopiąc głęboko na 300 sążni, dobywać będą węgiel, rudę i kamienie i za pomocą tych materiałów budować różne przyrządy żelazne i węglem je poruszać". Drugim znakiem będzie rozwój ogólnoświatowego handlu, trzecim - zanik szczerości, zaś czwarty wypełni się, gdy "pieniądz zapanuje nad światem i stanie się wielki jak Bóg".

Cywilizację będą toczyć chaos i patologie, później pojawi się kolejna grupa znaków. Wśród nich: "ludzie pracując ciężko przez cały tydzień będą zmuszeni, żeby nie umrzeć z głodu, pracować w niedziele i święta", "zakwitnie sztuka i posuną się nauki i umiejętności naprzód", "ziemia podrożeje niesłychanie" i będzie się nią handlować, a "chleb będzie drogi", mimo że wszędzie będzie się coś uprawiać.

Michalda zapowiada zmiany klimatu: "Gdy ludzie wyjdą kosić siano, suche już od letniego słońca, znajdą śnieg, bowiem w nocy spadnie obfity", oraz skutki przeludnienia: "Ludzie rozmnożą się nad miarę, więc żywności i środków zabraknie dla wszystkich". Wieszczy, że pojawią się społeczeństwa multikulturowe: "Przybędzie wiele innych narodów […], przez co wiele złego powstanie, gdyż nikt nie będzie wiedział, do jakiego narodu należy, ani jaką wiarę wyznaje".

Bliskość końca świata objawi się także tym, że "głód, nędza i rozpacz z roku na rok cięższe będą, aż w końcu niemożliwym stanie się życie, szczególnie dla ubogich". Lata nieurodzajów spowodują, że "nastanie drożyzna, jakiej dawno nie bywało przedtem i rozpacz w kraju". Towarzyszyć temu będzie wyzysk najuboższych, ale najgorsze będzie to, że "Słońce stanie się chłodniejsze, przestanie ludzi ogrzewać i […] cały rok będą oni musieli chodzić w futrach i kożuchach".

Siedem niespełnionych przestróg

Królowa Saby przepowiada nieustający chaos i rewolucje, które czekają ludzkość. Z nich zrodzi się wielki światowy konflikt, którego decydujące akordy mają rozegrać się u stóp tajemniczej "Góry Melnik". Po wojnie zniszczony zostanie hegemon - "Nowy Babilon", a odrodzony świat czeka "50 lat żyznych i urodzajnych",lecz wkrótce "księżyc, gwiazdy i słońce świecić inaczej będą".

W tych czasach ludziom objawionych zostanie "siedem znaków" końca życia na Ziemi. Po pierwsze - "wszystkie stworzenia, które żyją, poczną się krwią pocić", po czym "księżyc i gwiazdy blaskiem czerwonym zalśnią". Kolejnym znakiem będzie wielka susza, która zniszczy całą roślinność, w niektórych miejscach gleba zacznie "płonąć" sama z siebie. W końcu dojdzie do "poruszenia się powierzchni ziemi". I to będzie końcem ludzi na Ziemi.

W czasach, które obejmuje przepowiednia, Michalda wieszczy narodziny Antychrysta, który posiądzie cudowną siłę i "wielu mniemać będzie, że jego moc jest pochodzenia niebieskiego, a właściwie Lucyper go nią obdarzy". Walczyć z nim będą dwaj zesłani przez Boga prorocy - Eliasz i Enoch, a kościołem w tym okresie rządził będzie ostatni papież o imieniu Piotr.

Legenda czy fakt?

Jej wiedza budzi olbrzymie zastrzeżenia - królowa już w X w p.n.e., mówi o Chrystusie, Cesarstwie rzymskim, papiestwie i islamie, co jest czystą niemożliwością. Mimo, że Biblia wspomina o jej pobycie w Jerozolimie, nie wspomina o nadprzyrodzonych zdolnościach królowej.

Osoby, które piszą o jej proroctwach powołują się zwykle na autorytet nieistniejących autorów) Salomon zwraca się do Michaldy per "Sybillo" - co stanowi dowód, że "Proroctwa Królowej Saby" są kompilacją różnych źródeł. (Sybillami w świecie grecko-rzymskim nazywano wieszczki przepowiadające przyszłość w wyroczniach).

"Proroctwa królowej Saby" powstały najprawdopodobniej w okresie zaborów (w tym samym czasie, co "Proroctwo Wernyhory") i były wielokrotnie aktualizowane.

 

Wykorzystano:

Tekst Piotra Cielebiaś

Cytaty z przepowiedni Michaldy pochodzą z "Proroctwa Królowej Saby", (oprac. T. Rogula, Częstochowa 1989).

Cytaty z Pisma Świętego pochodzą z "Biblii Tysiąclecia"

AUTOR ARTYKUŁU

Inessa

Inessa

Dowiedz się więcej
"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"
Strona jest zarządzana przez firmę 4C sp. z o.o.
Copyright 1998-2022 © 4C sp. z o.o.