Udzieliliśmy ponad 4 miliony porad

Numerologia – wpływ liczb na nasze życie

Kategoria: Numerologia

Numerologia – wpływ liczb na nasze życie

Każdy z nas jest unikalny. Brzmi to może maksymalnie trywialnie, jednak jeśli spojrzymy przez pryzmat liczb, które bez wątpienia są wpisane w nasze życie, na całym świecie nie będziemy w stanie znaleźć dwóch identycznych osób. Mamy bowiem konkretną datę urodzenia, numer domu, czy mieszkania albo chociażby indywidualny numer PESEL.

Każda z liczb, która wchodzi w skład wymienionych przykładów, jest nam niezbędna do życia i jak się okazuje – wywiera na nie ogromny wpływ. Na ich podstawie jesteśmy w stanie określić m.in. mocne i słabe strony człowieka, jego potrzeby, cele i aspiracje. Numerologia, opierając się o samą tylko datę urodzenia pozwala wskazać, jak potoczy się nasze życie w bliższej i tej bardziej odległej przyszłości. Odczytywaniu informacji zawartych w liczbach służy z kolei horoskop numerologiczny. Korzystając natomiast z numerologii partnerskiej, jesteśmy w stanie określić jakość naszych obecnych lub potencjalnych związków.


Niektórzy ezoterycy klasyfikują numerologię jako kolejną metodę dywinacyjną – obok na przykład przepowiadania przyszłości przy użyciu kart, czy wahadła. Nie jest to jednak akceptowane przez osoby, które dziedzinę tę traktują priorytetowo w swojej pracy
z klientami. Ich zdaniem numerologia stanowi rzetelną naukę o liczbach, ich symbolice,
jak również powiązaniu z ludźmi, otaczającym światem i kosmosem. Według tego poglądu liczby są nośnikami energii i harmonii w całym wszechświecie.


Za twórcę numerologii uznawany jest Pitagoras. Właśnie on i jego uczniowie mawiali, że „wszystko jest liczbą”. Trudno temu zaprzeczyć – wszak każda nazwa, kraj, architektura, czy muzyka może zostać przełożona na język cyfr, jak również w drugą stronę – to cyfry przetwarzane są na konkretne dzieła: budownictwo, utwory muzyczne, oprogramowania komputerowe. Numerologia według swoich założeń działa zatem jako świadome wykorzystanie energii liczb do lepszego pojmowania i poprawiania jakości życia, nie zaś jako determinujący wpływ na człowieka energii liczb, które są zaledwie narzędziem, a nie wyrocznią.


Swoisty „program” egzystencji na ziemi, który przychodzi nam realizować można odnaleźć w wibracji o nazwie „droga życia”. Wartość ta nazywana również liczbą przeznaczenia jest obliczana z bardzo prostego równania. Podstawą jego skonstruowania jest pełna data urodzenia. Przykładowo, jeżeli ktoś urodził się 7.12.1975 roku, należy zsumować wszystkie cyfry z daty, co da nam wynik w tym przypadku wynoszący 32, a po uproszczeniu daje nam liczbę 5. Według numerologii wszystkie cyfry od 1 do 9 (a w niektórych przypadkach także numery podwójne, czyli mistrzowskie: 11, 22, 33, 44, których nie upraszczamy) wysyłają specyficzną, charakterystyczną jedynie dla nich wibrację, jaka wyróżnia je spośród innych. Wibracja ta nadaje danej osobie cechy charakterystyczne dla jej osobowości oraz właściwą jej siłę życiową. Analizując wspomnianą wibrację drogi życia jesteśmy w stanie określić m.in. z czym przyjdzie nam się zmagać, jacy jesteśmy, jakich ludzi do siebie będziemy przyciągać, jakiego rodzaju radości w życiu możemy oczekiwać. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to naszego skazania na oddziaływanie energii liczb, jednakże warto mieć na uwadze, że na poszczególnych etapach życia podlegamy ich wpływom. Rozumiejąc wpływ numerologii możemy dokonywać odpowiednich wyborów i podejmować właściwe decyzje, ponieważ liczby są w stanie pracować tak, by pomagać nam w odnajdowaniu drogi do szeroko pojmowanego szczęścia.


Oprócz samych jednak cyfr, które wchodzą w skład naszej daty urodzenia, również litery zawarte w imionach i nazwiskach odgrywają bardzo ważną rolę. Numerolodzy dowodzą, że imiona, nazwiska oraz pseudonimy są tym, co definiuje się jako narzędzia do zrealizowania drogi przeznaczenia, czyli kreowania naszego życia. Warto tutaj wspomnieć, że wartości te mogą się modyfikować poprzez na przykład zmianę nazwiska, dodanie imienia, czy dobranie pseudonimu. Tego rodzaju działania prowadzą do zmian energetycznych, które uwidaczniają się w sposobie zachowania, metamorfozie zainteresowań, smaku, czy stylu. Dokonują się wówczas przetasowania w dotychczasowej energii, co staje się fizycznie zauważalne. Fakt czy dane zmiany będą dla nas korzystne, również można sprawdzić na drodze odpowiednich wyliczeń. Doświadczenie osób zajmujących się numerologią pokazuje, że jeżeli dochodzi do braku zgodności wibracji drogi życia z wibracjami obecnymi w imionach i nazwiskach, powoduje to piętrzenie się problemów i brak poczucia życiowej stabilizacji.
W codziennym życiu warto stosować numerologię, gdyż ułatwia ona nie tylko podejmowanie decyzji, czy wybieranie kierunku, jaki należy obrać, ale określa też naszą osobowość, uzdolnienia, talenty (często również te ukryte), jak również zainteresowania. Odpowiada na pytania dotyczące wyboru odpowiedniego zawodu, korzystnego ulokowania uczuć w relacjach partnerskich, jest w stanie podpowiedzieć nawet w interesach. Umożliwia bowiem odpowiedni dobór pracowników, biorąc także pod uwagę wibrację liter, które stanowią nazwę firmy.


Należy pamiętać, że Wszechświat i natura zbudowane są według praw matematycznych, w związku z czym liczba stanowi niejako fundament istnienia. Cyfry to symbole, pod którymi ukryte są określone wartości oparte na prawach kosmicznych
i rozwijającej się świadomości człowieka. Biorąc pod uwagę Pismo Święte jako – choć to może wydawać się kontrowersyjne – jeden z najlepszych podręczników do numerologii, okazuje się, że liczby odzwierciedlają zasady, według których doszło do powstania świata. Są one żywymi siłami i zdaniem specjalistów zajmujących się tą dziedziną ezoteryki, posiadają energię, czyli określoną wibrację, którą emitują. Energia ta ma wpływ na wszystko, co istnieje, również na człowieka, ponieważ w dużej mierze kształtuje jego osobowość, potencjał, zdolności i przeznaczenie. Z kolei magia tego, co zapisane w naszym losie fascynuje ludzi już od zarania dziejów, dlatego warto korzystać z możliwości odkrycia jej arkan – również przez numerologię, która mając ogromny potencjał, daje nam wielkie możliwości zajrzenia w to, co tylko z pozoru może wydawać się niemożliwe do dostrzeżenia.

"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"