Drzewo życia a ezoteryka

Kategoria: Przeznaczenie

Drzewo życia a ezoteryka

Budzi kontrowersje, bywa że strach, jak również fascynację niejednokrotnie daleko posuniętą. Według Kabały Drzewo Życia jest kompendium nauki, psychologii, filozofii i teologii. Nie stanowi systemu, a metodę wykorzystania umysłu (nie systemu wiedzy). Jako słynny glif mistycyzmu izraelskiego, Drzewo Życia jest najlepszym symbolem medytacyjnym za sprawą jego głębi. Jest próbą zredukowania do formy diagramu wszelkich oddziałujących na nas sił i czynników; jest próbą ukazania ich w formie swoistej mapy, by zobrazować wzajemne położenie każdej jednostki i relacje panujące między nimi.

 

Drzewo Życia, astrologia i Tarot nie są trzema odrębnymi systemami mistycznymi, a funkcjonują jako trzy aspekty jednego systemu i każdy z nich nie będzie zrozumiały bez poznania i zrozumienia pozostałych - jak pisze Dion Fortune w książce “Mistyczna Kabała”. Wszystkie systemy dywinacji i magii praktycznej bazują na zasadach i filozofii Drzewa Życia. Według tego systemu cztery kolory talii kart Tarota przydzielono Czterem Światom Kabalistów i czterem żywiołom alchemików. Karty czterech kolorów Tarota przedstawiają działanie Boskich Sił w każdej Sferze i na każdym poziomie Natury. Znając znaczenie poszczególnych kart Arkan Wielkich i Małych Tarota możemy wiele dowiedzieć się o naturze Ścieżek i Sfer kabalistycznych, którym zostały one przyporządkowane. Z uwagi na to, że i Drzewo Życia i Tarot są wielowiekowymi systemami, wokół których narosło multum odniesień, można powiedzieć, że kluczem do zrozumienia Tarota jest zrozumienie Drzewa Życia.

 

Jako cenny glif medytacyjny, Drzewo Życia pozwala zrównoważyć przeciwstawne elementy ludzkiej natury i zharmonizować je. Ponadto daje możliwość nawiązania kontaktu z wszelkimi aspektami Natury, którą poszczególne symbole Drzewa reprezentują. Co istotne, a co również wiąże się z tym glifem, to nasz horoskop. To nie wyrok tzw. Losu, od którego nie ma zmiłuj się. Warto rozumieć, że magię talizmanów należy używać do kompensacji niezrównoważonych sił w horoskopie, przywracając im równowagę. “Magia talizmanów jest dla astrologii tym, czym kuracja wobec diagnozy lekarskiej” jak twierdzi Dion Fortune.

Drzewo Życia stanowi łącznik między Makrokosmosem czyli Bogiem Ujawnionym w Naturze, a człowiekiem czyli Mikrokosmosem. Jako na górze, tak i na dole - człowiek to miniaturowy Makrokosmos, a Drzewo Życia  to odwzorowanie Wszechświata i wykorzystywanie jego symboli do komunikacji z Naturą.

Najbardziej podstawowym podziałem Drzewa Życia jest podział na trzy Kolumny, Filary: Prawy Filar - Litość, Lewy Filar - Surowość i Środkowy Filar - Łagodność lub Równowaga. One z kolei odnoszą się do trzech kanałów Prany, opisywanych przez joginów oraz chińskiej filozofii Yin i Yang, Tao. Główny, Centralny Filar Drzewa Życia to reprezentacja świadomości, a dwa pozostałe Filary (Prawy i Lewy) to pozytywne i negatywne czynniki manifestacji. Drzewo Życia winniśmy badać zawsze na trzech poziomach, w trzech aspektach: magicznym, filozoficznym i świadomościowym. Najważniejsze formy zobrazowane na diagramie Drzewa Życia wiążą się z Czterema Imionami Mocy: najważniejsze z nich to Imię Boga, które reprezentuje ideę przenikającą ewolucję; kolejnym jest Imię Archanioła Sfery - reprezentuje świadomość istnienia; Trzecie Imię Mocy to nie jeden byt a Chóry Anielskie czyli rozumne siły przyrody; Czwarte Imię Mocy to tzw. Czakra Ziemska. Każda tzw. Sefira czyli sfera podlega analogicznej charakterystyce jak planety w astrologii, prezentując ich dary umożliwiające ewolucję oraz wady wynikające z nadmiaru pewnych cech. Z Sefirami konotacje mają również rośliny, kamienie szlachetne i metale. Stany świadomości, doświadczenia psychiczne także przypisywane są poszczególnym Sefirom. Chyba ze świecą przyszłoby nam poszukiwać sfer i aspektów ludzkiego życia, których nie obrazowałoby Drzewo Życia według ezoteryków kabalistycznych. Jeśli z właściwą wiedzą spojrzeć na Drzewo Życia to można czerpać z niego szereg subtelnych wskazówek dywinacyjnych. Z astrologią wiąże je symbolika planet i żywiołów, również Tarot zazębia się z Drzewem w niezliczonej ilości miejsc. I wreszcie rytualna magia i talizmany. Każda karta Arkan Wielkich i Małych Tarota, każdy symbol geomantyczny i wszystkie składowe horoskopu astrologicznego znajdują swoje odzwierciedlenie w Drzewie Życia.

Symbol, którego wielu się obawia i wielu ignoruje niesie wraz ze sobą wiedzę i zapis praktyk, który od wieków kultywowany jest w metodyce Kabały. Wciąż niewielu dostępuje możliwości zgłębienia pełni tej prastarej wiedzy, przez co nadal wydaje się ona być dziedziną szalenie ekskluzywną.

"Wszelkie prawa zastrzeżone, treści chroniona prawami autorskimi. Żadna część nie może być wykorzystywana lub kopiowana w jakiejkolwiek elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej lub innej formie zapisu bez pisemnej zgody autora"
Strona jest zarządzana przez firmę 4C sp. z o.o.
Copyright 1998-2022 © 4C sp. z o.o.